Історія України Словник-довідник

Община сільські (середньовічна)

- соціальна організація селян для спільного користування орними землями та угіддями, що були общинною власністю.

*Община складалася з окремих господарств (димів), що поєднувалися у дворища (декілька димів). Община входила у волость. Управління общинами і волостями здійснювали отамани і старшини, що обиралися селянами, і копні (громадські) суди для розгляду селянських судових справ.