Історія України Словник-довідник

Оброк

- платежі, виплачувані феодально-залежними селянами феодалам за користування землею, тобто вид земельної ренти (мав продуктову або грошову форми).

* У Київській Русі оброк з'явився у IX - XI ст. спочатку у вигляді данини. На українських землях, що входили до складу Австрійської імперії, оброк існував до 1848 р.; на українських землях у складі Російської імперії - до 1883 р.