Історія України Словник-довідник

Намісництво

- адміністративно-територіальна одиниця в Руській (Російській)

державі наприкінці XIII - на початку XX ст.

* На чолі намісництв стояли намісники - генерал-губернатори. Повноваження намісників були майже необмеженими. Намісництво складалося з 2 - 3 губерній.