Історія України Словник-довідник

Монголо-татари

- монгольські племена, які мешкали на території Монголії і Північно-Східного Китаю у давнину. З XIII ст. монгольські племена почали називати монголо-татарами. («Татари» - етнонім, тобто самоназва монгольських племен, що з'явилася у VI ст.)

* У ХIII ст. монгольські племена об'єдналися в єдину державу - Монгольську імперію - і почали вести загарбницькі війни, що тривали з ХIII до XV ст. У результаті цих воєн монголо-татари загарбали величезні території Сибіру, Північного Китаю, Східного Туркестану, Середньої Азії, Закавказзя, Грузії, Азербайджану, підкорили своїй владі східнослов'янські князівства. (Див. також Золота Орда; Золотоординське (монголо-татарське ) ярмо; Навали монголо-татар).