Історія України Словник-довідник

Мілітаризація

- підпорядкування всіх сфер життєдіяльності суспільства воєнним цілям; застосування форм і методів воєнної організації в різних галузях суспільно-економічного життя.