Історія України Словник-довідник

Менеджмент

- 1. Діяльність з управління виробничими і невиробничими структурами, що включає планування, організацію, координацію, контроль, яку здійснюють наймані професійні працівники - менеджери. 2. Сукупність методів підвищення ефективності підприємницької діяльності. 3. Сукупність менеджерів, що являють особливий соціальний прошарок.