Історія України Словник-довідник

Кріпосне право (кріпацтво)

- сукупність юридичних норм (законів) феодальної держави, що закріплює особисту залежність селян (кріпосну залежність) від феодала.

* Кріпосне право виникло у VII — IX ст. у розвинених європейських феодальних державах, Англії, деяких країнах Сходу. У Київській Русі кріпосне право почало формуватися з XI ст. Протягом XII – XVIII ст. кріпацтво було введене на всіх українських землях.

Елементи кріпосного права в Західній Україні існували до 1848 р.; у Лівобережній, Правобережній і Слобідській Україні кріпосне право було скасоване у 1861 р., але його елементи збереглися до початку XX ст.