Історія України Словник-довідник

Кріпосна залежність

- особиста та економічна залежність селян від феодала, закріплена законами феодальної держави.

* Кріпосна залежність передбачала підпорядкування селян адміністративній і судовій владі феодала, заборону селянам переселятися, іти зі своїх земельних наділів, позбавлення селян права продавати чи купувати землю, обов'язок селян виконувати феодальні повинності (панщина, оброк), право феодала продавати селян, перетворювати у кріпаків дітей селян.

На українських землях кріпосна залежність поширилася протягом XII - XVI ст. Існувала до XVIII - XIX ст. (Див. Кріпосне право).