Історія України Словник-довідник

Кооперація

- 1. Форма організації праці, при якій люди разом беруть участь в одному або в різних, але зв'язаних між собою процесах праці. 2. Добровільне об'єднання працівників (селян, робітників, службовців) у кооперативні організації для досягнення спільних цілей в економічній діяльності.

* Основні види кооперативних об'єднань: виробничі, сільськогосподарські, збутові, споживчі, кредитні, постачальницькі. Кооперативні об'єднання з'явилися в першій половині XIX ст. в країнах Західної Європи. На початку XX ст. вони поширилися в багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні.