Історія України Словник-довідник

Компроміс

- угода, що враховує інтереси обох сторін. Комуна сільськогосподарська

- одна з форм сільськогосподарської кооперації, яка після перемоги соціалістичної революції поширилася в РСФРР, в Україні та існувала до кінця 20-х - початку 30-х років.

* Комуни були запроваджені органами радянської влади, часто із застосуванням насильства.

У сільськогосподарських комунах усуспільнювалися всі засоби виробництва і землекористування (будівлі, інвентар, худоба). Особистих підсобних господарств комунари не мали. Розподіл матеріальних благ здійснювався зрівняльно. Сільськогосподарські комуни були підконтрольні органам державної влади. Сільськогосподарські комуни як неефективна форма кооперації були замінені на початку 30-х років колгоспами (колективними господарствами), в яких особисті підсобні господарства зберігалися, прибутки частково залежали від кількості і якості праці колгоспників.