Історія України Словник-довідник

Компетенція

- сукупність повноважень (прав та обов'язків) якого-небудь органа чи посадової особи, встановлена законом, статутом даного органа або іншими документами.