Історія України Словник-довідник

Князь

- спочатку князь - племінний вождь, потім - глава феодальної держави (великий князь) або окремого політичного утворення - князівства (удільний князь) в Київській Русі і Литві.

* З ХVIII ст. князь - дворянський титул, який дар (імператор) Російської імперії дарував вищим сановникам за особливі заслуги. У 1917 р. титул князя був скасований органами радянської влади. На українських землях у складі Великого князівства Литовського і Польщі найбільш знатні бояри одержували титули князів.