Історія України Словник-довідник

Класи суспільні

- великі групи людей, об'єднані за однаковим становищем і роллю в системі суспільних відносин (у виробництві, власності, розподілі (одержанні) матеріальних благ, політиці, культурі), а також за спільними інтересами.

* Класи почали формуватися в період розкладання первісного ладу, встановлення феодальних відносин (рабовласники, раби, феодали, залежні селяни). В епоху капіталізму склалися нові класи - буржуазія (капіталісти) і робітники.

Багато вчених вважають, що процес утворення класів триває і в наш час.