Історія України Словник-довідник

Капіталізм

- суспільний лад, заснований на приватній власності на засоби виробництва, ринкових відносинах, конкуренції виробників товарів і послуг, експлуатації робітників власниками засобів виробництва.

* Термін «капіталізм» визнаний не всіма істориками, часто замість цього терміна вживають терміни «індустріальне», «постіндустріальне» суспільство.

Капіталізм почав формуватися в розвинених країнах у XVI - XVII ст., витискаючи феодальні відносини (Нідерланди, Великобританія, Франція). У XIX ст. капіталістичний лад сформувався в багатьох країнах світу, у тому числі й в Російській імперії, Австрійській імперії, у складі яких знаходилися українські землі. У 1917 - 1922 рр. капіталістичний лад в Російській імперії був ліквідований (як і сама імперія) в ході соціалістичної революції.