Історія України Словник-довідник

Інфляція

- процес знецінювання грошей, який виражається в збільшенні кількості грошей в обігу, зростанні цін, зниженні купівельної спроможності населення, коливанні курсів валют, перерозподілі національного доходу між галузями економіки, соціальними групами і класами.

* Інфляція може призвести до глибокої економічної кризи. З метою подолання інфляції, як правило, запроваджується грошова реформа.