Історія України Словник-довідник

Інтернаціоналізм

- 1. Ідеологія і політика, що проголошує рівноправність і спільність інтересів різних націй, міжнародну солідарність. 2. Об'єднання робітників різних країн (націй, рас) у боротьбі проти капіталістів (таке трактування подається в працях К. Маркса і В. Леніна).