Слобідська Україна та формування українсько-російського кордону

Список вживаних скорочень та узагальнень:

ВУВЦК — Всеукраїнський Центральний Виконавчий Коміте

ДКР — Донецько-Криворізька Республіка. Вживалися також назви «Донецька Республіка», «Донецько-Криворізька Радянська Республіка», «Донкривбас», «Кривдонбас».

Комінтерн, Комуністичний Інтернаціонал — міжнародна організації комуністичних партій, що була заснована 1919 р.

Кремль — керівництво радянської Росії (до 1923 р.), потім — СРСР.

Народний секретаріат — уряд радянської УНР.

Раднарком, РНК — Рада народних комісарів. Назва уряду радянської Росії, а з січня 1919 — і радянської України.

РСФРР — Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка.

УНР — Українська Народна Республіка, що була проголошена III Універсалом УЦР 20(7) листопада 1917 р. 25(12) грудня 1917 р. на противагу УНР Центральної Ради у Харкові була створена радянська УНР.

УСРР — Українська Соціалістична Радянська Республіка — назва радянської України з 6 січня 1919 р., закріплена у Конституції УСРР 1919 р.

УЦР — Українська Центральна Рада.

ЦВК, ЦВК рад України — Центральний Виконавчий Комітет радянської України. Вищий виконавчий орган влади радянської УНР. Найвищим вважався Всеукраїнський з’їзд рад.

ЦК КП(б)У — Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків) України — вищий керівний орган обласної організації РКП(б)/ВКП)б)

ЦК РКП(б)/ВКП(б) — Центральний комітет Російської (з 1925 р. — Всесоюзної) комуністичної партії (більшовиків) — вищий керівний орган побудованої на централістичних засадах більшовицької партії.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст