Русь-Малоросія-Україна: назва і територія

Новітня Україна

Офіційна легітимація назви «Україна» відбулася у добу Української революції 1917-1921, коли постала Українська Народна Республіка, проголошена Третім Універсалом Центральної ради (7/20.11.1917). У територіальних претензіях українського національного руху на Великій Україні «українськими землями» вважалися ті території, більшість населення яких складали українці — малороси, згідно офіційної статистики Російської імперії. Аналогічною була ситуація в Австро-Угорщині: землі, заселені українцями — русинами австрійської статистики.

Першою міжнародною угодою, що визнавала українську державу та її кордони, був Брестський мирний договір 27.01/9.02.1918. Тоді Українську Народну Республіку визнали держави Четверного союзу — Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія та Туреччина. Це окреслило межі України на рештках Російської імперії.

Підстави легітимності території новітньої української держави. Суверенітет України у XX ст. засновувався на принципі національного самовизначення, а не історичної державності (хоча така й була у попередні століття). Принцип національного самовизначення покладений в основу міжнародного порядку з кінця першої світової війни. Тому для територіального суверенітету України не має значення, коли і якій імперії/державі, до яких губерній, воєводств чи комітатів входили території з числа сучасних українських земель. Україна, згідно вимог національного руху, мала включати усю територію, де більшість населення розмовляє українською мовою. Тому територіальні межі новітньої української державності ґрунтуються на ареалі мовців українською, згідно російської та австрійської офіційної статистики межі XIX-XX ст.

«Карта України» згідно умов Брестського мирного договору, С.Рудницький, Відень, 1918/1919.

19 листопада 1918 р. внаслідок розпаду Австро-Угорщини утворилася Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). 22 січня 1919 р. УНР та ЗУНР об’єдналися в одну державу. Саме з того часу ми можемо говорити про Злуку українських земель і подальшу боротьбу за спільну українську державу.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка