Практичний довідник

Відповіді до завдань для самоконтролю

Стародавня історія України

1 — В. 2 — Б. 3 — А. 4 — А. 5 — Б. 6 — Г. 7 — Б. 8 — 1, 4, 5, 7. 9.

1— Д, 2 — В, 3 — Г, 4 — А. 10. 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В.

Київська Русь

11 — Б. 12 — В. 13 — В. 14 — Б. 15 — Б. 16 — А. 17 — В. 18. 1, 3, 4, 7. 19. 1 — В, 2 — А, 3 — Г, 4 — Б; 20. 1 — В, 2 — Б, 3 — А, 4 — Г.

Феодальна роздробленість Київської Русі

21 — Г; 22 — А; 23 — Б; 24 — А; 25 — Г; 26 — А; 27 — В. 28. 1, 3, 4, 6. 29. 1 — Б, 2 — Д, 3 — В, 4 — Г. 30. 1 — Б, 2 — Г, 3 — А, 4 — В.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — перша половина XVI ст.)

31 — Б. 32 — В. 33 — В. 34 — А. 35 — А. 36 — В. 37 — А. 38. 1, 2, 5, 7. 39. 1 — В, 2 — А, 3 — Б, 4 — Г. 40. 1 — Г, 2 — Б, 3 — В, 4 — А.

Українські землі під владою Речі Посполитої

41 — Г. 42 — А. 43 — Б. 44 — Г. 45 — А. 46 — В, Г. 47 — Б. 48 — 2, 4, 5, 6. 49. 1 — Д, 2 — А, 3 — В, 4 — Б. 50. 1 — В, 2 — Б, 3 — Г, 4 — А.

Національно—культурний рух в Україні другої половини XVI — першої половини XVII ст.

51 — Г. 52 — В. 53 — А. 54 — А. 55 — Б. 56 — А. 57 — В. 58 — 1, 3, 6, 7. 59. 1 — А, 2 — В, 3 — Д, 4 — Г. 60.1 — В, 2 — Б, 3 — Г, 4 — А.

Національно—визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині XVII ст. Відродження Української держави

61 — Б. 62 — В. 63 — Г. 64 — Б. 65 — Б. 66 — А. 67 — Б. 68 — 1, 3, 6, 7. 69. 1 — Д, 2 — В, 3 — Б, 4 — А. 70. 1 — Б, 2 — В, 3 — А, 4 — Г.

Українські землі в другій половині XVII ст.

Розділ Гетьманщини і боротьба за незалежність

71 — Г. 72 — А. 73 — А. 74 — В. 75 — Б. 76 — Г. 77 — А. 78 — 1, 3, 4, 6. 79. 1— Б, 2— А, 3— Г, 4— Д. 80. 1— Г, 2— В, 3— А, 4— Б.

Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. Культура України в другій половині XVII — першій половині XVIII ст.

81 — Г. 82 — А. 83 — В. 84 — А. 85 — Б. 86 — В. 87 — В. 88 — 2, 3, 4, 6. 89. 1— Б, 2— Д, 3— А, 4— В. 90. 1— В, 2— Б, 3— А, 4— Г.

Українські землі в другій половині XVIII ст. Ліквідація Російською імперією української державності.

Культура України в другій половині XVIII ст.

91 — В. 92 — Б. 93 — А. 94 — В. 95 — Г. 96 — А. 97 — В. 98 — 2, 3, 4, 6. 99. 1— В, 2— Г, 3— Д, 4— А. 100. 1— Г, 2— Б, 3— В, 4— А.

Українські землі в складі Російської імперії в кінці XVIII — першій половині XIX ст.

101 — Б. 102 — Г. 103 — А. 104 — А. 105 — Г. 106 — Б. 107 — А. 108 — 1, 3, 5, 7. 109. 1— В, 2— Г, 3— Б, 4— А. 110. 1— Г, 2— В, 3— А, 4— Б.

Західноукраїнські землі в кінці XVIII — першій половині XIX ст. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

111 — В. 112 — Г. 113 — Б. 114 — Б. 115 — Б. 116 — Б. 117 — Г. 118 — 2, 3, 5, 6. 119. 1— Б, 2— Г, 3— В, 4— Д. 120. 1— Г, 2— А, 3— Б, 4— В.

Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

121 — В. 122 — Г. 123 — А. 124 — Б. 125 — А. 126 — А. 127 — А. 128 — 1, 3, 4, 7. 129. 1— Б, 2— Д, 3— А, 4— В. 130. 1— А, 2— Г, 3— В, 4— Б.

Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії в другій половині XIX ст.

Культура України другої половини XIX ст.

131 — А. 132 — Б. 133 — В. 134 — А. 135 — А. 136 — Г. 137 — Г. 138 — 2, 3, 5, 7. 139. 1— Г, 2— В, 3— Д, 4— Б. 140. 1— Г, 2— В, 3— Б, 4— А.

Україна на початку XX ст.

141 — В. 142 — Б. 143 — В. 144 — Г. 145 — В. 146 — Г. 147 — В. 148 — 1, 3, 6, 7. 149. 1— Д, 2— А, 3— Б, 4— В. 150. 1— А, 2— В, 3— Г, 4— Б.

Україна в Першій світовій війні

151 — Б. 152 — Г. 153 — В. 154 — Г. 155 — А. 156 — В. 157 — А. 158 — 2, 3, 6, 7. 159. 1— Д, 2— В, 3— Г, 4— Б. 160.1— В, 2— Г, 3— Б, 4— А.

Українська революція (1917— 1918 pp.)

161 — А. 162 — Г. 163 — В. 164 — Г. 165 — А. 166 — Г. 167 — В. 168 — 2, 3, 5, 7. 169. 1— В, 2— А, 3— Б, 4— Д. 170. 1— Г, 2— А, 3— В, 4— Б.

Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918— 1920 pp.)

171 — А. 172 — В. 173 — Б. 174 — Г. 175 — Г. 176 — Г. 177 — Г. 178 — 1, 3, 4, 6. 179. 1— В, 2— Д, 3— A, 4— Б. 180. 1— В, 2— А, 3— Г, 4— Б.

Українська PCP в умовах нової економічної політики (1921— 1928 pp.)

181 — Б. 182 — Г. 183 — В. 184 — А. 185 — Б. 186 — Г. 187 — А. 188 — 1, 3, 4, 6. 189. 1— Г, 2— А, 3— Д, 4— В. 190. 1— А, 2— В, 3— Г, 4— Б.

Соціально— економічні та політичні перетворення (1929— 1938 pp.)

191 — Б. 192 — Г. 193 — В. 194 — Б. 195 — Г. 196 — А. 197 — А. 198 — 1, 2, 6, 7. 199. 1— Д, 2— Г, 3— A, 4— Б. 200. 1— Г, 2— А, 3— В, 4— Б.

Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

201 — Г. 202 — В. 203 — А. 204 — Б. 205 — В. 206 — В. 207 — Б. 208 — 2, 3, 5, 6. 209. 1— Г, 2— В, 3— Д, 4— Б. 210. 1— В, 2— Б, 3— Г, 4— А.

Україна в Другій світовій війні (1939— 1945 pp.)

211 — Г. 212 — Б. 213 — А. 214 — В. 215 — А. 216 — А. 217 — А. 218 — 2, 4, 5, 7. 219. 1— В, 2— А, 3 Г, 4— Д. 220. 1— Г, 2— Б, 3— A, 4— В.

Україна в першому повоєнному десятилітті (1946— 1955 рр.)

221 — В. 222 — Б. 223 — Г. 224 — А. 225 — А. 226 — Г. 227 — Г. 228 — 2, 5, 6, 7. 229. 1— Б, 2— А, 3— Д, 4— В. 230. 1— Б, 2— А, 3— Г, 4— В.

Україна в умовах десталінізації (1953— 1964 рр.)

231 — В. 232 — Б. 233 — А. 234 — В. 235 — А. 236 — Б. 237 — Б. 238 — 1, 3, 4, 6. 239. 1— Д, 2— В, 3— Б, 4— А. 240. 1— Г, 2— Б, 3— В, 4— А.

Україна у період загострення кризи радянської системи

241 — В. 242 — Г. 243 — А. 244 — В. 245 — В. 246 — Б. 247 — В. 248 — 2, 4, 5, 6. 249. 1— В, 2— Г, 3— Д, 4— Б. 250.1— В, 2— А, 3— Г, 4— Б.

Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України (1985— 1991 рр.)

251 — В. 252 — Б. 253 — А. 254 — А. 255 — Б. 256 — В. 257 — А. 258 — 1, 2, 5, 6. 259. 1— Д, 2— В, 3— Г, 4— А. 260. 1— Г, 2— Б, 3— В, 4— А.

Становлення незалежної України (1991— 1994 рр.)

261 — А. 262 — А. 263 — В. 264 — А. 265 — Г. 266 — Г. 267 — Б. 268 — 1, 3, 5, 7. 269. 1— В, 2— А, 3— Г, 4— Д. 270. 1— Б, 2— Г, 3— А, 4— В.

Україна в сучасну добу (1994— 2010 рр.)

271 — А. 272 — В. 273 — В. 274 — В. 275 — Б. 276 — Г. 277 — 1, З, 4, 7. 278.1 — В, 2— Б, 3— Г, 4— А. 279. 1— В, 2— Г, 3— Д, 4— А. 280. 1— В, 2— Г, 3— Б, 4— А.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка