Практичний довідник

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

Дата

Подія

1 млн рр. до н. е.

Поява першої людини на території сучасної України

1 млн — 10 тис. до н. е.

Палеоліт

ІХ-VI тис. до н. е.

Мезоліт

VI-IV тис. до н. е.

Неоліт

IV-ІІІ тис. до н. е.

Енеоліт (міднокам’яний вік). Трипільська культура

II — поч. І тис. до н. е.

Епоха бронзи

IX — поч. VII ст. до н. е.

Кіммерійці у Північному Причорномор’ї

VII — поч. III ст. до н. е.

Скіфський період

VII ст. до н. е. — V ст. н. е.

Грецькі міста-держави в Північному Причорномор’ї

III ст. до н. е. — III ст.

Розселення сарматів

III—IV ст.

Черняхівська археологічна культура

375 р.

Вторгнення гуннів

Кін. V ст.

Заснування Києва

Кін. IX ст.

Утворення Київської Русі

882—912 рр.

Князювання Олега у Києві

907, 911 рр.

Походи Олега на Константинополь. Укладення договорів Русі з Візантією

912-945 рр.

Князювання Ігоря

941, 944 рр.

Походи Ігоря на Візантію. Договори Русі з Візантією

945 р.

Повстання древлян. Загибель Ігоря

945-964 рр.

Регентство княгині Ольги при Святославі

964-972 рр.

Князювання Святослава Ігоревича

965 р.

Розгром князем Святославом Хозарського каганату

968, 969-972 рр.

Походи Святослава на Балкани

978-1015 рр.

Князювання Володимира Святославича

988 р.

Офіційне запровадження християнства на Русі

1019-1054 рр.

Князювання Ярослава Володимировича (Мудрого)

1015 рр.

«Руська Правда» Ярослава Мудрого

1036 рр.

Розгром Ярославом Мудрим печенігів під стінами Києва

1037 рр.

Побудова собору Святої Софії у Києві

1068 р.

Поразка Ярославичів у битві з половцями на р. Альта. Народне повстання у Києві

1097 р.

Укладення «Правди Ярославичів»

1072 р.

З’їзд князів у Любечі

1113 р.

Створення монахом Нестором «Повісті врем’яних літ»

1113—1125 рр.

Князювання Володимира Мономаха в Києві

1125—1132 рр.

Князювання Мстислава Володимировича

1153—1187 рр.

Князювання Ярослава Володимировича (Осмомисла) в Галицькій землі

1169 р.

Зруйнування Києва володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським

1185 р.

Похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на половців

1187 р.

Перша згадка назви «Україна» в Київському літописі

1199 р.

Утворення Галицько-Волинського князівства

1199-1205 рр.

Князювання Романа Мстиславича в Галичі

1238 р.

Утвердження Данила Романовича на галицькому престолі

1239—1241 рр.

Похід монголо-татар на Південну Русь

Грудень 1240 р.

Зруйнування монголо-татарами Києва

1264—1301 рр.

Князювання Лева Даниловича у Галицько-Волинській державі

1340 р.

Розпад Галицько-Волинського князівства

1340-1385 рр.

Князювання Любарта Гедиміновича на Волині

1349 р.

Загарбання польськими феодалами Галичини

1362 р.

Битва при Синіх Водах

1362—1363 рр.

Приєднання Київщини, Переяславщини і Поділля до Великого князівства Литовського

1370—1385 рр.

Перебування Галичини у складі Угорщини

1377 р.

Загарбання польськими феодалами частини Волині

14 серпня 1385 р.

Кревська унія

1387 р.

Перехід Галичини під владу Польщі

15 липня 1410 р.

Грюнвальдська битва

1460 р.

Заснування С. Дропаном у Львові першої української друкарні

1471 р.

Остаточна ліквідація Київського князівства

1508 р.

Виступ української і білоруської знаті на чолі з князем Михайлом Глинським

1529 р., 1566 р., 1588 р.

Перший, Другий і Третій Литовські статути. Третій статут: остаточне закріпачення селян

1556 р.

Заснування Запорозької Січі на острові Мала Хортиця

1 липня 1569 р.

Люблінська унія

1572 р.

Утворення козацького реєстрового війська

1578 р.

Заснування в Острозі школи (колегії) та друкарні

1581 р.

Вихід з друку Острозької біблії

1591—1593 рр.

Козацько-селянське повстання під проводом Криштофа Косинського

1594-1596 рр.

Козацько-селянське повстання під проводом Северина Наливайка

27 грудня 1595 р. — 27 липня 1657 р.

Роки життя Богдана Хмельницького

1596 р.

Брестська церковна унія

1616-1622 рр.

Гетьманування Петра Сагайдачного

1615 р.

Заснування Київського братства й школи при ньому

1620 р.

Відновлення православної ієрархії в Україні

Вересень 1620 р.

Битва під Цецорою

1621 р.

Хотинська війна

1625 р.

Козацько-селянське повстання під проводом Марка Жмайла

1630 р.

Козацько-селянське повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила)

1632 р.

Заснування Києво-Могилянської колегії

1635 р.

Спорудження польським урядом фортеці Кодак

1637 р.

Козацько-селянське повстання під проводом Павла Бута (Павлюка)

1638 р.

Козацько-селянське повстання під проводом Якова Острянина та Дмитра Гуні

1648—1656 рр.

Гетьманування Б. Хмельницького. Українська національно-визвольна війна

5 травня 1648 р.

Битва під Жовтими Водами

15—16 травня 1648 р.

Битва під Корсунем

11—13 вересня 1648 р.

Битва під Пилявцями

23 грудня 1648 р.

Урочистий в’їзд Б. Хмельницького у Київ

5—6 серпня 1649 р.

Битва під Зборовом

8 серпня 1649 р.

Зборівський мирний договір

18—30 червня 1651 р.

Битва під Берестечком

1651 р.

Білоцерківський договір

1652 р.

Битва під Батогом

1653 р.

Битва під Жванцем

1654 р.

«Березневі статті» Б. Хмельницького

8 січня 1654 р.

Переяславська рада

1657—1659 рр.

Гетьманування І. Виговського

16 вересня 1658 р.

Гадяцький договір

1659 р.

Битва під Конотопом

1659 р.

Переяславські статті

1660 р.

Слободищенський трактат

1661 р.

Заснування університету у Львові

1663 р.

«Чорна рада» в Ніжині. Початок політичного розподілу України

1663-1668 рр.

Гетьманування Івана Брюховецького на Лівобережній Україні

1665—1676 рр.

Гетьманування Петра Дорошенка на Правобережній Україні

30 січня 1667 р.

Андрусівське перемир’я між Московщиною й Польщею

1672—1687 рр.

Гетьманування Івана Самойловича на Лівобережній Україні

17 жовтня 1681 р.

Бахчисарайський мирний договір Росії з Туреччиною та Кримським Ханством

1686 р.

«Трактат про вічний мир» між Московщиною та Польщею

25 липня 1687 р.

Коломатські статті

1687-1709 рр.

Гетьманування Івана Мазепи

1700—1704 рр.

Визвольне повстання на Правобережній Україні на чолі з Семеном Палієм

1700—1721 рр.

Північна війна між Росією й Швецією

1701 р.

Перетворення Києво-Могилянської колегії в академію

Жовтень 1708 р.

Перехід І. Мазепи на бік Карла XII

14 травня 1709 р.

Зруйнування Запорозької Січі

27 червня 1709 р.

Полтавська битва

22 серпня 1709 р.

Смерть І. Мазепи в Бендерах

1710—1742 рр.

Гетьманування Пилипа Орлика (в еміграції)

1711 р.

Заснування Олешківської Січі

5 квітня 1712 р.

Константинопольський мирний договір між Росією й Туреччиною

1722—1727 рр.

Перша Малоросійська колегія

1722—1794 рр.

Роки життя Г. Сковороди

1727—1734 рр.

Гетьманування Данила Апостола

1734 р.

Заснування Нової Січі

1734—1750 рр.

«Правління гетьманського уряду»

1738—1745 рр.

Рух опришків на чолі з О. Довбушем

18 вересня 1739 р.

Белградський мирний договір між Росією й Туреччиною

1750—1764 рр.

Гетьманування Кирила Розумовського

1764 р.

Скасування гетьманства

1764—1786 рр.

Друга Малоросійська колегія

Травень-червень 1768 р.

Коліївщина

1772 р.

Перший поділ Польщі: приєднання Галичини до Австрії

1774 р.

Кючук-Кайнарджійський мирний договір

7 травня 1775 р.

Захоплення Австрією Буковини

3 серпня 1775 р.

Маніфест Катерини II про ліквідацію Запорозької Січі

1775-1828 рр.

Задунайська Січ

8 квітня 1783 р.

Приєднання Криму до Росії

3 травня 1783 р.

Указ Катерини II про закріпачення селян на Лівобережжі

22 січня 1788 р.

Утворення Чорноморського козацького війська

1792 р.

Переселення Чорноморського війська на Кубань

1793 р.

Другий поділ Польщі: включення Правобережної України до складу Росії

1795 р.

Третій поділ Польщі: включення Західної Волині до складу Росії

1805 р.

Відкриття Харківського університету

1814—1861 рр.

Роки життя Т. Шевченка

1821 р.

Створення в Тульчині таємного Південного товариства декабристів

1823-1825 рр.

Діяльність таємного «Товариства об’єднаних слов’ян» у Новоград-Волинському

Грудень 1825 р. — січень 1826 р.

Повстання Чернігівського полку

1830—1831 рр.

Польське визвольне повстання на Правобережній Україні

1830—1837 рр.

Діяльність у Львові просвітницького гуртка «Руська трійця»

1834 р.

Відкриття університету в Києві

1846—1847 рр.

Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства

1848 р.

Скасування кріпацтва у Східній Галичині, Буковині

1848 р.

Утворення Головної руської ради

25 жовтня 1848 р.

Створення культурно-освтінього товариства «Галицько-руська матиця»

1853 р.

Скасування кріпацтва у Закарпатті

1853—1856 рр.

Кримська війна

1861—1862 рр.

Видання у Петербурзі українського журналу «Основа»

19 лютого 1861 р.

Скасування кріпацтва в Росії

1861 р.

Створення Галицького й Буковинського крайових сеймів

1863 р.

Валуєвський циркуляр

1865 р.

Відкриття в Одесі Новоросійського університету

1868 р.

Заснування у Львові українського культурно- освітнього товариства «Просвіта»

1873 р.

Заснування у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (1892 р. — перетворене на Наукове товариство ім. Т. Шевченка (НТШ))

1875 р.

Заснування університету в Чернівцях

1876 р.

Емський указ

1877 р.

«Чигиринська змова»

1890 р.

Створення у Львові Русько-української радикальної партії — першої української політичної партії

1891 р.

Створення студентської таємної організації «Братство Тарасівців»

1899 р.

Створення Галицької соціал-демократичної партії

1899 р.

Створення в Галичині Української національно-демократичної партії

1900 р.

Створення в Харкові Революційної української партії — першої на східноукраїнських землях української політичної організації

1902 р.

Створення Української народної партії

1904 р.

Заснування Української радикальної партії

1906 р.

Початок діяльності культурно-освітніх товариств «Просвіта» на Наддніпрянській Україні

1906—1909 рр.

Столипінська аграрна реформа

1908 р.

Заснування Товариства українських поступовців

1914—1918 рр.

Перша світова війна

1 серпня 1914 р.

Створення у Львові Головної української ради

6 серпня 1914 р.

Створення легіону Українських Січових Стрільців. Створення у Львові Союзу Визволення України

1 травня 1915 р.

Реорганізація Головної української ради в Загальну українську раду

23—27 лютого 1917 р.

Лютнева буржуазна революція в Росії

4 березня 1917 р.

Утворення Української Центральної Ради

6—8 квітня 1917 р.

Всеукраїнський національний конгрес

10 червня 1917 р.

І Універсал Центральної Ради

3 липня 1917 р.

II Універсал Центральної Ради

25 жовтня 1917 р.

Більшовицький переворот у Петрограді

7 листопада 1917 р.

III Універсал Центральної Ради

4—6 грудня 1917 р.

Всеукраїнський з’їзд рад у Києві

12 грудня 1917 р.

З’їзд рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні

22 січня 1918 р.

IV Універсал Центральної Ради

9 лютого 1918 р,

Брестський мирний договір між УНР і державами Четверного союзу

29 квітня 1918 р.

Ухвалення проекту Конституції УНР. Всеукраїнський хліборобський з’їзд: проголошення Павла Скоропадського гетьманом України

13 листопада 1918 р.

Утворення Директорії

27 листопада 1918 р.

Відкриття Української Академії наук (УАН), з 1921 р. — Всеукраїнська Академія наук, з 1936 р. — Академія наук У PCP, з 1994 р. — Національна Академія наук України

19 грудня 1918 р.

Вступ Директорії до Києва

22 січня 1919 р.

Проголошення в Києві Акту Злуки УНР і ЗУНР

1919 р.

Створена Комуністична партія Західної України (КПЗУ)

Березень 1919 р.

Прийняття Конституції УСРР

Грудень 1919 р. — квітень 1920 р.

Перший «Зимовий похід» військ УНР

Серпень 1920 р.

Заснування Української військової організації (УВО)

Квітень 1920 р.

Варшавська угода УНР і Польщі

Березень 1921 р.

Ризький мир

Жовтень 1921 р.

Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)

1921—1923 рр.

Голодомор в Україні

30 грудня 1922 р.

Утворення СРСР

1925 р.

Заснування Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)

Травень 1925 р.

Конституція УСРР

Травень—липень 1928 р.

«Шахтинська справа»

3 лютого 1929 р.

Заснування Організації українських націоналістів (ОУН)

Березень—квітень 1930 р.

Судовий процес у справі «СВУ»

Березень 1931 р.

Судовий процес у справі «УНЦ»

1932—1933 рр.

Голодомор в Україні

Січень 1937 р.

Конституція УРСР

15 березня 1939 р.

Проголошення незалежності Карпатської України

1 вересня 1939 р.

Напад Німеччини на Польщу. Початок Другої світової війни

17 вересня 1939 р.

Червона армія перейшла польський кордон

10 лютого 1940 р.

Розкол ОУН. Створення ОУН(Б) та ОУН(М)

28 червня 1940 р.

Червона армія окупувала Північну Буковину і Бессарабію

22 червня 1941 р.

Напад Німеччини на Радянський Союз

30 червня 1941 р.

Проголошення ОУН—Б відновлення Української держави

Червень 1941 р.

Початок окупації України німецькими загарбниками

Осінь 1942 р.

Створення Української повстанської армії (УПА)

Жовтень 1944 р.

Визволення України від німецьких загарбників

25 квітня 1945 р.

На конференції у Сан-Франциско УРСР увійшла до ООН як член-засновник

8 травня 1945 р.

Капітуляція Німеччини

29 червня 1945 р.

Радянсько-чехословацький договір про кордони. Закарпаття увійшло до складу УРСР

Березень 1946 р.

Львівський церковний собор: ліквідація Української греко-католицької (уніатської) церкви

Квітень—серпень 1947 р.

Операція «Вісла»

Лютий 1954 р.

Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР

Травень 1961 р.

Суд у Львові над членами дисидентської організації «Української робітничої-селянської спілки» Л. Лук’яненком, І. Кандибою та ін.

Серпень—вересень 1965 р.

Перша хвиля арештів інтелігенції

9 листопада 1976 р.

Утворення Української Гельсінської групи

26 квітня 1986 р.

Катастрофа на Чорнобильській АЕС

Жовтень 1989 р.

Закон «Про мови» в Українській PCP

Березень 1990 р.

Вибори до Верховної Ради України І скликання

Квітень 1990 р.

Створення Української республіканської партії (УРП)

16 липня 1990 р.

Декларація про державний суверенітет України

24 червня 1991 р.

Акт проголошення незалежності України

1 грудня 1991 р.

Всеукраїнський референдум і обрання Президентом України Л. Кравчука

8 грудня 1991 р.

Створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). Припинення існування СРСР

Березень 1994 р.

Позачергові вибори до Верховної Ради України II скликання

Червень—липень 1994 р.

Обрання Президентом України Л. Кучми

Листопад 1994 р.

Україна приєдналася до «Договору про нерозповсюдження ядерної зброї»

Листопад 1995 р.

Вступ України до Ради Європи

28 червня 1996 р.

Прийняття Конституції України

Вересень 1996 р.

Введення національної грошової одиниці — гривні

12 травня 1998 р.

Початок роботи Верховної Ради України III скликання

Листопад 1999 р.

Вибори Президента України. Президентом обраний Л. Кучма

Квітень 2000 р.

Всеукраїнський референдум з актуальних питань життя держави

Березень—квітень 2001 р.

Відставка уряду В. Ющенка

Травень 2001 р.

Прем’єр-міністром України затверджено А. Кінаха

Червень 2001 р.

Візит Папи Римського Івана Павла II в Україну

5—14 грудня 2001 р.

Всеукраїнський перепис населення

31 березня 2002 р.

Вибори до Верховної Ради України IV скликання

21 листопада 2002 р.

Відставка уряду А. Кінаха і затвердження прем’єр-міністром В. Януковича

Жовтень—грудень 2004 р.

Президентські вибори в Україні. Обрання президентом України В. Ющенка

4 лютого 2005 р.

Обрання прем’єр-міністром Ю. Тимошенко

8 вересня 2005 р.

Відставка уряду Ю. Тимошенко, затвердження на посаду прем’єр-міністра Ю. Єханурова

26 березня 2006 р.

Проведення в Україні парламентських виборів

2006 р.

Обрання прем’єр-міністром В. Януковича

30 вересня 2007 р.

Дострокові парламентські вибори в Україні

18 грудня 2007 р.

Обрання прем’єр-міністром Ю. Тимошенко

5 лютого 2008 р.

Вступ України до Світової організації торгівлі

Вересень 2008 р.

Розпад Демократичної коаліції Верховної Ради України

Жовтень 2008 р.

Указ Президента В. Ющенка про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. Зупинення указу Президентом

Грудень 2008 — січень 2009 рр.

Газовий конфлікт між Росією та Україною

3 лютого 2009 р.

Рішення Міжнародного суду щодо делімітації континентального шельфу між Румунією та Україною

Січень—лютий 2010 р.

Президентські вибори в Україні. Обрання Президентом В. Януковича

21 квітня 2010 р.

Договір між Україною та Росією щодо подовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Криму на 25 років