Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

271. Зовнішня політика незалежної України ґрунтується на засадах

А добросусідства, рівноправності, взаємодопомоги, взаємовигоди, невтручання у внутрішні справи іншої держави

Б висунення територіальних претензій до сусідніх держав

В відновлення статусу ядерної держави

Г втручання у внутрішню політику країн третього світу

272. Національна грошова одиниця — гривня була запропонована у

А 1990 р.

Б 1992 р.

В 1996 р.

Г 2001 р.

273. Конституцію України було ухвалено

А 16 липня 1990 р.

Б 24 серпня 1991 р.

В 28 червня 1996 р.

Г 23 січня 2005 р.

274. Укажіть, яка з наведених нижче подій відбулася раніше за інші.

А повторне обрання Президентом України Л. Кучми

Б прийняття Указу «Про Державний Гімн України»

В заснування посади Президента України

Г запровадження нової національної валюти — гривні

275. Укажіть, яка з наведених нижче подій відбулася пізніше за інші.

А отримання Україною статусу країни з ринковою економікою та скасування дискримінаційної поправки Джексона-Веніка

Б запровадження гривні

В утворення в Україні посади Президента

Г політ у космос першого космонавта незалежної України Л. Каденюка

276. Укажіть прізвища видатних спортсменів, які представляють Україну.

1 В. Рубан

2 О. Ісінбаева

3 Є. Плющенко

4 Л. Подкопаєва

5 Г. Безсонова

6 І. Слуцька

7 С. Немов

А 1, 4, 5

Б 2, 3, 4

В 4, 5, 6

Г 3, 6, 7

277. Визначте події, що характеризують розвиток незалежної України.

1 розгортання державотворчих процесів

2 вступ України до складу ООН

3 європейська інтеграція (курс України на вступ до ЄС)

4 введення гривні

5 згортання демократичних процесів в Україні

6 повернення до адміністративно-командних методів управління економікою

7 прийняття Конституції України