Практичний довідник

Робота з історичними джерелами

Показники діяльності малих підприємств в Україні та в низці інших країн станом на 1996 р.

Показники

Україна

Країни Східної Європи

Розвинені країни світу

Кількість зайнятих у малому бізнесі, % до загальної кількості

10

20

50

Частка дрібних підприємств у загальній кількості суб’єктів господарювання, %

20

50

89-90

Внесок малих підприємств у валовий національний продукт

10

30

40-60

Кількість малих підприємств на 1 тис. жителів

2

10

50

1) Як наведені в таблиці показники відображають розвиток малого бізнесу в Україні порівняно з іншими країнами світу?

2) Які перешкоди існували на шляху розвитку малих підприємств?

Прямі іноземні інвестиції різних країн світу в економіку України

Країна

1995 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

США

183,3

511,3

589,5

635,8

727,8

774,3

997,6

Нідерланди

46,5

270,2

302,9

361,8

375,7

389,7

410,7

Кіпр

51,5

149,6

211,2

372,6

489,6

483,9

631,1

Російська Федерація

50,0

187,2

287,9

314,3

314,7

320,8

342,9

Усі країни

896,8

2810,7

3281,8

3865,5

4416,4

4632,2

6037,5

1) Поясніть значення поняття «іноземні інвестиції».

2) Які країни інвестували свої кошти в економіку України?

3) Проаналізуйте наведені в таблиці статистичні дані. Яку тенденцію вони відображають?

4) Визначте значення іноземного інвестування для розвитку економіки України.

Із земельного Кодексу України (25 жовтня 2001 р.)

Розділ III. Права на землю

Стаття 78. Зміст права власності на землю

Право власності на землю — це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками. <...> Земля в Україні може перебувати в приватній, комунальній та державній власності. Особам (їх спадкоємцям), які мали у власності земельні ділянки до 15 травня 1992 р. (із дня набрання чинності Земельного кодексу України), земельні ділянки не повертаються. <...>

Стаття 80. Суб’єкти права власності на землю Суб’єктами права власності на землю є:

а) громадяни та юридичні особи — на землі приватної власності;

б) територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, — на землі комунальної власності;

в) держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, — на землі державної власності.

Стаття 81. Право власності на землю громадян

Громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі:

а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

б) безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності;

в) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;

г) прийняття спадщини;

д) виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки не- сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на правах приватної власності.

Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті в разі:

а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на правах власності;

в) прийняття спадщини.

Землі сільськогосподарського призначення, прийняті в спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню. <...>

Президент України Л. Кучма

1) У якій власності може перебувати земля в Україні?

2) Хто в Україні виступає суб’єктами права власності на землю?

3) На якій підставі права власності на земельні ділянки набувають громадяни України?

4) У яких випадках права власності на земельні ділянки можуть набувати іноземні громадяни?