Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

261. У якому році був прийнятий Закон «Про селянське (фермерське) господарство»?

А 1991 р.

Б 1992 р.

В 1993 р.

Г 1994 р.

262. Яка політична сила домінувала у Верховній Раді другого скликання (1994-1998 рр.)?

А КПУ

Б Народний рух України

В СПУ

Г СДПУ

263. Хто став першим міністром закордонних справ незалежної України?

А Ю. Звягільський

Б О. Мороз

В А. Зленко

Г В. Фокін

264. Зовнішня політика незалежної України базується на принципах

А добросусідства, рівноправності, взаємоповаги, взаємовигоди, невтручання у внутрішні справи інших держав

Б висунення територіальних претензій до сусідніх держав

В відновлення статусу ядерної держави, яка володіє ядерною зброєю

Г втручання у внутрішню політику країн «третього світу»

265. Оберіть правильне твердження.

1) У першій половині 1990-х рр. Україні вдалося подолати фінансово-економічну кризу та інтегруватися до європейської економіки.

2) У 1992 р. розпочався розподіл майна колгоспів за паями, утворилися перші фермерські господарства.

А обидва твердження правильні

Б жодне неправильне

В перше правильне

Г друге правильне

266. Процес продажу або передачі державної чи суспільної власності приватним інвесторам називається

А одержавлення

Б інтенсифікація

В націоналізація

Г приватизація

267. Коли відбулася описана у джерелі подія?

«Ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація (РРФСР), Україна, як держави засновники Союзу СРС, що підписали Союзний договір 1922 р. ...констатуємо, що Союз PCP як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування».

А 16 липня 1900 р.

Б 8 грудня 1991 р.

В 5 березня 1992 р.

Г 18 листопада 1993 р.

268. Визначте проблеми початкового етапу державотворення.

1 відсутність чіткої концепції державотворення

2 невизнання України на міжнародній арені

3 незавершеність розподілу функцій між різними гілками влади

4 недостатня кількість вищих навчальних закладів

5 опір консервативних сил

6 криза КПУ

7 виникнення великої кількості партій без чітких політичних засад, боротьба між ними