Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

251. Укажіть назву цитованого документа та рік його оприлюднення. «... Українська мова є одним із вирішальних чинників національності українського народу. Українська PCP забезпечує українській мові статус державної...»

А Конституція УРСР, 1978 р.

Б Акт злуки УНР та ЗУНР, 1919 р.

В «Закон Української PCP про мови», 1989 р.

Г Декларація про державний суверенітет України, 1990 p.

252. Укажіть позицію керівництва УPCP щодо спроби державного перевороту ДКНС (рос. ГКЧП).

А рішуча підтримка заколотників

Б вичікувальна позиція

В заклик до збройного опору заколотників

Г різке засудження дій ДКНС

253. Які твердження є правильними?

1) У другій половині 1980-х рр. радянська економіка рухалася від застою до занепаду.

2) У роки «перебудови» основними формами господарювання на селі залишилися колгоспи та радгоспи, сільське господарство розвивалося на екстенсивній основі.

А обидва твердження правильні

Б тільки перше твердження правильне

В тільки друге твердження правильне

Г обидва твердження неправильні

254. Народний Рух України був створений у

А вересні 1989 р.

Б квітні 1990 р.

В липні 1990 р.

Г грудні 1991 р.

255. Президентом України в грудні 1991 р. було обрано

А М. Горбачова

Б Л. Кравчука

В В. Чорновола

Г Л. Лук’яненка

256. Акт проголошення незалежності України був ухвалений

А 27 березня 1985 р.

Б 19 серпня 1991 р.

В 24 серпня 1991 р.

Г 1 грудня 1991 p.

257. Перша українська політична партія, створена в процесі формування багатопартійної системи в Україні, називалася

А Українська республіканська партія

Б Демократична партія України

В Українська християнсько-демократична партія

Г Українська соціал-демократична партія

258. Визначте характерні риси національно-культурного відродження в Україні в роки «перебудови».

1 боротьба за піднесення статусу української мови

2 створення Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка

3 заборона видавати літературу російською мовою

4 прийняття України до Організації Об’єднаних Націй

5 видання творів істориків М. Грушевського, Д. Яворницького, І. Крип’якевича та ін.

6 заповнення «білих плям» в українській історії (правда про національно-визвольну боротьбу українського народу, голодомор 1932-1933 рр. та ін.)

7 створення Організації українських націоналістів