Практичний довідник

Робота з історичними джерелами

Із Закону Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській PCP» (28 жовтня 1989 р.)

Стаття 2. Відповідно до Конституції Української PCP державною мовою... є українська...

Стаття 3. Українська PCP створює необхідні умови для розвитку і використання мов інших національностей у республіці. У роботі державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій, розташованих у місцях проживання більшості громадян інших національностей.., можуть використовуватись поряд з українською і інші національні мови.

Стаття 10. Акти найвищих органів державної влади та управління... приймаються українською мовою і публікуються українською і російською мовами.

Стаття 11... Мовою роботи, діловодства і документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій є українська мова...

Стаття 25. Вільний вибір мови навчання є невід’ємним правом громадян Українська PCP гарантує коленій дитині право на виховання і одержання освіти національною мовою...

Стаття 27. В Українській PCP навчання і виховання в загальноосвітніх школах ведеться українською мовою.

У місцях компактного проживання громадян інших національностей можуть створюватись загальноосвітні школи, навчальна і виховна робота в яких ведеться їхнього національною або іншою мовою. Вивчення в усіх загальноосвітніх школах української і російської мов є обов’язковим.

1) Чому питання широкого застосування української мови ініціювала Спілка письменників України?

2) Якого статусу набула українська мова згідно з цим законом?

3) Яке історичне значення мало прийняття Закону «Про мови в Українській PCP»?

4) Чи актуальним є зміст наведеного документа для нашого сьогодення? Які шляхи ефективної реалізації цього закону ви могли б запропонувати?

Із заяви керівників і організаторів Державного комітету з надзвичайного стану (ДКНС) у СРСР (18 серпня 1991 р.)

У зв’язку з неможливістю за станом здоров’я виконання Горбачовим М. С. обов’язків Президента СРСР і переходом відповідно до статті 127(7) Конституції СРСР повноважень Президента Союзу PCPдо віце-президента СРСР Янаєва Г. І.

Із метою подолання глибокої всебічної кризи, політичної, міжнаціональної і громадянської конфронтації, хаосу і анархії, які загрожують життю і безпеці громадян Радянського Союзу, суверенітетові, територіальній цілісності, свободі і незалежності нашої Вітчизни, виходячи з результатів всенародного референдуму про збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Керуючись життєво важливими інтересами народів нашої Батьківщини, усіх радянських людей.

Заявляємо:

1. Відповідно до статті 127(3) Конституції СРСР... і йдучи назустріч вимогам широких верств населення про необхідність ужиття найрішучіших заходів щодо запобігання сповзанню суспільства до загальнонаціональної катастрофи, забезпечення законності і порядку, запровадити надзвичайний стан... на строк 6 місяців із 4 години за московським часом 19 серпня 1991 р...

3. Для управління країною і ефективного здійснення режиму надзвичайного стану... створити ДКНС у СРСР у такому складі: Бакланов О. Д. — перший заступник Голови Ради Оборони СРСР, КрючковВ. О. — міністр внутрішніх справ СРСР, Стародубцев В. О. — голова Селянської Спілки СРСР, Тізяков О. І. — президент Асоціації державних підприємств і об’єктів промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку СРСР, Язов Д. Т. — міністр оборони СРСР, Янаєв Г. І. — в. о. Президента СРСР.

4. Установити, що рішення ДКНС СРСР обов’язкові для неухильного виконання всіма органами влади і управління, службовими особами і громадянами на всій території Союзу PCP.

1) Що таке ДКНС?

2) Яким був його склад?

3) Яку мету ставили перед собою учасники ДКНС?

4) Чи можна стверджувати, що організатори ДКНС керувалися «життєво важливими інтересами народів нашої Батьківщини»? Наскільки здекларована мета ДКНС збігалася з їхніми реальними намірами і діями?

Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.)

Виходячи Із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв’язку з державним переворотом у СРСР 19 серпня 1991 p.,

— продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні;

— виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами;

— здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави — України.

Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

1) За яких умов був прийнятий Акт проголошення незалежності України?

2) Яким чином у документі обґрунтовувалося право України на проголошення незалежності?

3) Порівняйте, як визначався державний статус України в Декларації про державний суверенітет та в Акті проголошення незалежності України.

4) У чому полягає історичне значення проголошення Акта незалежності України?

Із заяви голів держав Республіки Білорусь, РСФСР, України

Ми, керівники Республіки Білорусь, РСФСР, України, відзначаючи, що переговори про підготовку нового Союзного Договору зайшли у глухий кут, об’єктивний процес виходу республік зі складу Союзу PCP й утворення незалежних держав став реальним чинником;

— констатуючи, що недалекоглядна політика Центра призвела до глибокої економічної та політичної кризи, до розпаду виробництва, катастрофічного зниження життєвого рівня практично всіх прошарків суспільства;

— беручи до уваги зростання соціальної напруженості в багатьох регіонах колишнього Союзу PCP, що призвело до міжнаціональних конфліктів із численними людськими жертвами;

— усвідомлюючи відповідальність перед своїми народами й світовим співтовариством і назрілою потребою в практичному здійсненні політичних та економічних реформ, заявляємо про утворення Співдружності Незалежних Держав...

Президент РСФСР Б. Єльцин,

Президент України Л. Кравчук,

Президент Республіки Білорусь С. Шушкевич.

1) Чи був, на вашу думку, розпад СРСР неминучим?

2) Які зовнішні та внутрішні чинники сприяли розпаду СРСР?

3) Ким була підписана наведена заява?

4) Як у документі аргументувалася необхідність створення СНД?

5) Які завдання, зважаючи на текст документа, мала виконувати Співдружність?