Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

241. П. Шелеста було усунуто від влади у

А жовтні 1964 р.

Б січні 1965 р.

В травні 1972 р.

Г квітні 1978 р.

242. Першим секретарем ЦК КПУ в 1972 р. було обрано:

А П. Шелеста

Б О. Кириченка

В М. Підгорного

Г В. Щербицького

243. Засновником і лідером Української Гельсінської Спілки був

А М. Руденко

Б І. Дзюба

В В. Стус

Г П. Шелест

244. Укажіть основні напрямки політики П. Шелеста.

1) орієнтація економіки України на загальносоюзний господарський комплекс

2) розширення прав УРСР у внутрішній та зовнішній політиці

3) посилення політики русифікації

4) поміркована українізація

5) написання книги «Україна наша радянська»

6) боротьба з інакомисленням

А 1,2,5

Б 1,3,6

В 2,4,5

Г 2,3,4

245. Яке твердження є правильним?

1) Конституція УРСР 1978 р. визнавала суверенітет республіки.

2) У роки «застою» в УСРС розпочалася нова компанія боротьби з націоналізмом, яка відбувалася під керівництвом новопризначеного секретаря з питань ідеології В. Маланчука.

А обидва твердження правильні

Б тільки перше твердження правильне

В тільки друге твердження правильне

Г обидва твердження неправильні

246. Укажіть поняття, якому відповідає наведене визначення. Перевищення попиту над пропозицією — це

А депопуляція

Б дефіцит

В дефолт

Г перевиробництво

247. Усунення М. Хрущова від влади відбулося в

А лютому 1956 р.

Б березні 1958 р.

В жовтні 1964 р.

Г вересні 1965 р.

248. Позначте характерні риси розвитку економіки УРСР у середині 60-х — на початку 80-х рр. (чотири правильні відповіді).

1 створення раднаргоспів

2 відновлення галузевих міністерств

3 надпрограма у тваринництві

4 будівництво нових великих підприємств, комплексів, цехів (гігантоманія)

5 недостатній розвиток соціальної сфери села, поява неперспективних «умираючих» сіл

6 зростання капіталовкладень в аграрний сектор

7 запровадження програми охорони навколишнього середовища