Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

221. Посаду першого секретаря ЦК КП(б)У в 1950-1953 pp. обіймав

А М. Хрущов

Б Л. Каганович

В Л. Мельников

Г Д. Мануїльський

222. Львівський церковний собор, із діяльністю якого була пов’язана ліквідація УГКЦ, відбувся у

А червні 1945 р.

Б березні 1946 р.

В квітні-серпні 1947 р.

Г березні 1950 p.

223. Народним комісаром закордонних справ УРСР у повоєнний період був

А М. Хрущов

Б А. Жданов

В Й. Сліпий

Г Д. Мануїльский

224. Операція польського уряду з переселення українців у західні та північні райони Польщі, проведена в 1947 p., отримала назву

А операція «Вісла»

Б львівський собор

В операція «Познань»

Г операція «Варшава»

225. Післявоєнний період в Україні (1945 — початок 1950-х pp.) характеризувався

А першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу

Б долученням України до «плану Маршалла», згідно з яким надавалася фінансова допомога країнам, що постраждали в роки Другої світової війни

В спрямуванням основної частини капіталовкладень на відбудову сільського господарства та соціальної сфери

Г децентралізацією виробництва та демократизацією суспільного життя

226. Коли відбулася описана в джерелі подія?

«Уряд Української PCP, керований бажанням сприяти встановленню гарантії миру і безпеки... як для власного народу, так і для інших народів, вирішив звернутися до Конференції Об’єднаних Націй із заявою, повідомляючи про своє бажання приєднатися до загальної організації Безпеки як одна з держав-засновниць, а також узяти участь у Конференції Об’єднаних Націй у Сан-Франциско».

А 1939 р.

Б 1941 р.

В 1944 p.

Г 1945 p.

227. Ідеологічний наступ сталінського керівництва на радянську (у тому числі й українську) інтелігенцію в повоєнний період отримав назву

А «застій»

Б «єжовщина»

В «розстріляне відродження»

Г «ждановщина»

228. Позначте характерні риси розвитку української культури в повоєнний період (4 правильні відповіді).

1 запровадження політики українізації

2 панування «ждановщини»

3 «Розстріляне відродження»

4 репресії проти Леся Курбаса та театру «Березіль»

5 «Лисенківщина»

6 діяльність художників М. Глущенка, М. Дерегуса, О. Шовкуненка

7 розгортання Л. Кагановичем активної боротьби з «буржуазним українським націоналізмом»