Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

11. Порядок збору данини на Русі мав назву

А полюддя

Б устав

В погост

Г «Руська правда»

12. Держава східних слов’ян Київська Русь була створена у

А III ст.

Б VI ст.

В IX ст.

Г XIII ст.

13. Войовничим князем, який розгромив Волзьку Булгарію і Хозарський каганат, був

А Олег

Б Ігор

В Святослав

Г Ярослав

14. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «Завдяки впровадженню християнства князем Ярославом Київська Русь підвищила свій міжнародний авторитет»

Б «Київська Русь утворилася на основі східнослов’янських племінних союзів»

В «Перша бібліотека на Русі була заснована при Десятинній церкві»

Г «Володимир Мономах був останнім князем єдиної Київської Русі»

15. Про якого київського князя йдеться у наведеному джерелі? У якому році відбулася описана подія?

«Коли ж почули древляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали:

“Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його.

Так і сей: якщо не вб’ємо його, він усіх нас погубить”. І послали вони до нього, кажучи:

“Чого ти йдеш знову? Ти забрав усю данину”. І не послухав їх, і древляни, вийшовши на супротив з города Іскоростеня, вбили його...»

А Олег, 882 р.

Б Ігор, 945 р.

В Святослав, 972 р.

Г Володимир, 988 р.

16. Позначте назву та автора цитованого джерела.

«Якщо хто вб’є князівську людину як розбійник, а община вбивцю не шукає, то віру за нього в розмірі 80 гривень платити тій общині, на землі якої буде знайдено вбитого; внаслідок вбивства людина сплачує віру князю в 40 гривень. Якщо хто стане на розбій без приводу, вбив людину по-розбійному, то люди за нього не сплачують, але мають видати його з дружиною та дітьми на... розграбування. За вбивство князівських отрока, конюха або кухаря платити 40 гривень. А за рядовича 5 гривень».

А «Руська правда» Ярослава Мудрого

Б «Повість минулих літ» Нестора Літописця

В «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Г «Слово про Закон і Благодать» Ілларіона

17. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповіді на запитання.

«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені». Із ким і коли зійшлися в битві руські князі?

А хозарами, у 965 р.

Б печенігами, у 1036 р.

В половцями, у 1068 р.

Г монголо-татарами, у 1223 р.

18. Укажіть значення прийняття християнства на Русі.

1 дало поштовх розвитку ремесел, особливо в архітектурі

2 впроваджена писемність — глаголиця

3 укріпилася князівська влада

4 почалося літописання, поширилися книги

5 укріпилися відносини з Арабським халіфатом

6 сприяло об’єднанню Русі з Візантією в одну державу

7 сприяло створенню єдиного народу