Практичний довідник

Робота з історичними джерелами

Зі звернення уряду УРСР до конференції в Сан-Франциско (26 квітня 1945 р.)

Від імені Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки ми маємо честь подати таку заяву Конференції Об’єднаних Націй у Сан-Франциско, скликаній із метою створення Міжнародної Організації в справі підтримання миру і безпеки:

Українська Радянська Соціалістична Республіка... була об’єктом численних іноземних вторгнень... Тому... перебуває в числі держав, які найбільш заінтересовані в охороні своєї безпеки від нападів агресорів.

Уряд УРСР впевнений у тому, що Україна... буде спроможна внести великий вклад у справу зміцнення миру і підтримання загальної безпеки.

На підставі вищезазначених міркувань Уряд Української PCP, керований бажанням сприяти встановленню гарантії миру і безпеки після війни як для власного народу, так і для інших народів, вирішив звернутися до Конференції Об’єднаних Націй із заявою, повідомляючи про своє бажання приєднатися до загальної організації Безпеки як одна з держав-засновниць, а також узяти участь у Конференції Об’єднаних Націй у Сан-Франциско.

Про вступ УРСР в Організацію Об’єднаних Націй (22 серпня 1945 р.)

22 серпня 1945 р. Президія Верховної Ради УРСР ратифікувала Статут Організації Об’єднаних Націй, підписаний у Сан-Франціско (США) 26 червня 1945 р.

— Що собою являла Організація Об’єднаних Націй? Із якою метою вона створювалася?

— Яку роль відіграла Україна у створенні ООН?

— Чи могла УРСР у зовнішньополітичній діяльності проводити політику, яка суперечила політиці радянського керівництва СРСР?

Свою відповідь аргументуйте.

Із закону про п’ятирічний план відбудови та розвитку народного господарства СРСР на 1946-1950 pp. (19 березня 1946 р.)

Основні завдання п’ятирічного плану відновлення та розвитку народного господарства СРСР...

1. Забезпечити першочергове відновлення та розвиток важкої промисловості й залізничного транспорту...

2. Домогтися піднесення сільського господарства й промисловості, що виробляє засоби споживання для забезпечення матеріального благополуччя...

3. Забезпечити подальший технічний прогрес у всіх галузях народного господарства СРСР...

4. Завершити в 1946 р. післявоєнну перебудову народного господарства, використати виробничу потужність воєнної промисловості для подальшого збільшення економічної сили Радянського Союзу.

5. Забезпечити подальше підвищення обороноздатності СРСР

й оснащення Збройних Сил Радянського Союзу новітньою військовою технікою...

Відновити на Україні заводи машинобудування, насамперед заводи вугільного, металургійного й енергетичного обладнання, паровозо- і вагонобудування, електромашинобудування, сільськогосподарського машинобудування...

1) Визначте, які напрямки відбудови народного господарства визначалися як пріоритетні. Чому саме вони?

2) У чому полягали особливості відбудови народного господарства в Україні?

3) Порівняйте процеси відбудови народного господарства в західноєвропейських країнах з УРСР (СРСР). Зробіть власні висновки.

Довідка МВС України про захворювання населення УРСР на дистрофію та смертність від неї станом на 20 червня 1947 р.

Область

Хворі на дистрофію, осіб

Померлі від дистрофії, осіб

Ворошиловградська

38 666

953

Вінницька

159 976

2 696

Волинська

107

26

Дрогобицька

1 210

58

Дніпропетровська

82 759

2 266

Закарпатська

20

1

Запорізька

92 596

2 774

Житомирська

22 837

114

Ізмаїльська

60 857

20 604

Київська

83 703

1 422

Кіровоградська

19 793

256

Кам’янець-Подільська

55 598

2 047

Львівська

5 551

421

Миколаївська

79 039

262

Одеська

54 402

1 781

Полтавська

60 284

1 282

Ровенська

208

1

Станіславська

3 420

337

Сталінська

120 274

4 384

Сумська

29 958

340

Тернопільська

1 622

82

Харківська

88 751

2 012

Херсонська

44 681

1 137

Чернігівська

16 099

84

Чернівецька

31 787

1 184

Усього

1 154 198

46 524

1) Якою була основна причина масового захворювання на дистрофію в УРСР у 1946-1947 рр.?

2) Які області перебували в найскрутнішому становищі?

3) Проаналізуйте наведений статистичний матеріал і зробіть власні висновки.

4) Як наведене джерело відображає масштаби й наслідки голоду 1946-1947 рр.?

З указу Президії Верховної Ради СРСР про включення Кримської області до складу УРСР (лютий 1954 р.)

Ураховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв’язки між Кримською областю й Українською PCP, Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє:

Затвердити спільне подання Президії Верховної Ради РРФСР і Президії Верховної Ради УРСР про передачу Кримської області зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки.

1) Чим було вмотивовано передачу Криму УРСР?

2) Які обставини сприяли входженню Криму до складу УРСР?

3) Визначте наслідки цієї події.

Розпорядження відділу преси ЦК КП(б)У Головному Управлінню в справах літератури і видавництв при Раді Міністрів УРСР про вилучення книг М. Грушевського і В. Винниченка

Начальнику Головного Управління у справах літератури та видавництв при Раді Міністрів УРСР тов. Полоннику на Ваш лист 3614-е від 14.10.1946 р.

Усю націоналістичну літературу М. Грушевського та В. Винниченка, виявлену в результаті перевірки органами цензури в бібліотеках загального користування та в книжковій мережі України, необхідно вилучити.

1) Пригадайте, хто такі М. Грушевський і В. Винниченко. Яке місце в українській історії їм належить?

2) У чому радянське керівництво вбачало небезпеку праць М. Грушевського і В. Винниченка?