Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

211. Велика Вітчизняна війна розпочалася

А 23 серпня 1939 р.

Б 1 вересня 1939 р.

В 18 грудня 1940 р.

Г 22 червня 1941 р.

212. Український уряд, створений у червні 1941 р., очолив

А С. Бандера

Б Я. Стецько

В М. Мельник

Г Р. Шухевич

213. Пакт Молотова-Ріббентропа був укладений

А 23 серпня 1939 р.

Б 1 вересня 1939 р.

В 28 вересня 1939 р.

Г 30 червня 1941 р.

214. Український штаб партизанського руху очолив

А С. Ковпак

Б О. Сабуров

В Т. Строкач

Г М. Наумов

215. Визначте, про кого йдеться в наведеному уривку.

Визначний український політичний діяч, один із лідерів національно-визвольного руху 1930-50-х рр. У 1939 р. він разом із активом ОУН за короткий час виробив детальний план розбудови мережі ОУН на теренах усієї України. 30 червня 1941 р. ОУН під його керівництвом проголосила у Львові відновлення на західноукраїнських землях української державності. У липні 1941 р. був заарештований окупаційною владою й ув’язнений у концентраційному таборі Саксенгаузен.

А С. Бандера

Б А. Мельник

В Р. Шухевич

Г Я. Стецько

216. Визначте дату підписання Цитованого документа.

У зв’язку з підписанням пакту про ненапад [...] уповноважені обох сторін, що нижче підписалися, обговорили у цілком конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Східній Європі.

А 23 серпня 1939 р.

Б 1 вересня 1939 р.

В 17 вересня 1939 р.

Г 22 червня 1941 р.

217. У результаті успішного проведення в 1944 р. радянськими військами Корсунь-Шевченківської наступальної операції

А створено сприятливі умови для звільнення Правобережної України

Б звільнено територію УРСР у її довоєнних кордонах

В визволено Північне Причорномор’я та Крим

Г визволено Лівобережну Україну

218. Позначте характерні риси радянізації.

1 створення національних органів влади

2 поширення радянського законодавства

3 відновлення приватної власності на землю

4 націоналізація промислових підприємств

5 конфіскація землі поміщиків та інших великих землевласників і передача її селянам

6 запровадження платного навчання та медичного обслуговування

7 розширення мережі навчальних закладів усіх рівнів; заснування бібліотек, клубів