Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

191. Курс на колективізацію був проголошений

А 1925 р.

Б 1927 р.

В 1928 р.

Г 1929 р.

192. Генеральним секретарем ЦК КП(б)У в 1928-1938 рр. був

А Д. Мануїльський

Б Л. Каганович

В М. Хрущов

Г С. Косіор

193. Судовий процес над спеціалістами вугільної промисловості Донбасу («шахтинська справа») відбувся

А 1925 р.

Б 1927 р.

В 1928 р.

Г 1929 р.

194. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть серед них правильне.

А Індустріалізація в СРСР (УРСР) розпочалася з легкої промисловості.

Б У 1932-1933 рр. в Україні відбувся голодомор.

В «Куркулями» називали незаможних селян.

Г Керівниками України в 30-ті рр. були люди, які сумлінно відстоювали права України у складі Радянського Союзу.

195. Визначте наслідки цитованої постанови для українського селянства

«...У всіх колгоспах, які не виконали плану хлібозаготівель, в п’ятиденний строк вивезти всі без винятку наявні колгоспні фонди, у тому числі і насіннєвий, в рахунок виконання плану хлібозаготівель...»

А запровадження кругової поруки

Б запровадження нової економічної політики

В згортання політики «воєнного комунізму»

Г голодомор 1932-1933 рр.

196. Що було характерним для розвитку української культури в 30-х рр. XX ст,?

А культура надзвичайно заідеологізована, «розстріляне відродження»

Б запровадження політики українізації всіх сфер суспільного та культурного життя

В значний вплив на розвиток української культури УАПЦ

Г розгвинчування українською інтелігенцією культу особи Й. Сталіна

197. «Розстріляне відродження» —умовна назва

А літературно-мистецької генерації України 20-30-х рр. XX ст., репресованих сталінським режимом

Б групи українських спеціалістів вугільної промисловості, розстріляних за вироком сфабрикованої «шахтинської справи»

В ініціаторів запровадження політики «коренізації»

Г покоління українських політичних та військових діячів, розстріляних за доби «великого терору» в 30-х рр. XX ст.

198. Позначте завдання індустріалізації (чотири правильні відповіді).

1 здобуття техніко-економічної незалежності СРСР

2 перетворення аграрної країни на могутню індустріальну державу

3 встановлення політичного панування радянської бюрократії

4 усунення дрібних власників, якими було важко керувати

5 прагнення ліквідувати неписьменність

6 укріплення оборонного потенціалу країни

7 підвищення технічної бази сільського господарства