Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

181. Рішення про перехід до нової економічної політики було ухвалене в

А січні 1921 р.

Б березні 1921 р.

В грудні 1922 р.

Г грудні 1925 р.

182. Автором проекту «автономізації», який передбачав включення радянських республік до складу РСФРР, був

А В. Ленін

Б X. Раковський

В керівництво Грузії

Г Й. Сталін

183. Декларацію про створення Радянського Союзу було затверджено в

А червні 1919 р.

Б грудні 1920 р.

В грудні 1922 р.

Г січні 1922 р.

184. Визначте галузь культури, з якою була пов’язана діяльність Л. Курбаса.

А театр

Б література

В музика

Г живопис

185. Державно-політичний статус УСРР у 1921—1922 рр. визначався

А юридичною незалежністю УСРР

Б «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, посиленням її підпорядкування загальним органам влади

В «воєнно-політичним союзом» з РСФРР зі збереженням УСРР формального статусу незалежної держави

Г отримання особливого статусу УСРР у складі СРСР

186. Визначте, хто є автором цитованої праці.

«...На яку із світових літератур повинна українська література взяти курс? У всякому разі не на російську... Не треба плутати нашого політичного союзу з літературою. Від російської літератури, від її стилів українська поезія мусить якомога швидше тікати... Наша орієнтація — на західноєвропейське мистецтво, його прийоми...»

А Д. Лебідь

Б М. Драй-Хмара

В В. Сосюра

Г М. Хвильовий

187. Організація лікнепу, ліквідація університетів, проведення «українізації» були складовими політики

А Української Соціалістичної Радянської Республіки

Б Української Держави П. Скоропадського

В Західноукраїнської Народної Республіки

Г Української Народної Республіки

188. Визначте характерні риси нової економічної політики.

1 запровадження продподатку

2 запровадження продрозкладки

3 дозвіл оренди та найманої праці

4 випуск конвертованого червонця

5 запровадження загальної трудової повинності

6 продаж у приватну власність дрібних і частини середніх підприємств

7 заборона вільної торгівлі та перехід до прямого товарообігу