Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

171. Головою Директорії був

А В. Винниченко

Б М. Грушевський

В П. Скоропадський

Г Ф. Швець

172. ЗУНР було проголошено

А 4 березня 1917 р.

Б 29 квітня 1918 р.

В 13 листопада 1918 р.

Г 22 січня 1919 p.

173. Президентом ЗУНР було обрано

А М. Грушевського

Б Є. Петрушевича

В К. Левицького

Г С. Голубовича

174. Укажіть дату проголошення Акту Злуки ЗУНР та УНР.

А 13 листопада 1917 р.

Б 14 листопада 1918 р.

В 12 грудня 1919 р.

Г 22 січня 1919 p.

175. Визначте про якого історичного діяча йдеться.

Визначний громадсько-політичний діяч. Із березня 1917 р. був членом Української Центральної Ради, з травня — головою Українського військового Комітету, з червня — генеральним секретарем військових справ. Під час повстання проти гетьманського режиму обраний до складу Директорії УНР. З листопада 1918 р. — Головний отаман Армії УНР. У лютому 1919 р. очолив Директорію УНР, а в грудні змушений був виїхати до Варшави. У 1924 р. поселився в Парижі. 25 травня 1926 р. був убитий більшовицьким агентом.

А М. Грушевський

Б В. Винниченко

В К. Левицький

Г С. Петлюра

176. Ким та коли була проголошена цитована Декларація? «...Влада в Українській Народній Республіці повинна належати лише класам працюючим — робітництву й селянству, тим класам, що здобули цю владу своєю кров’ю... Класи нетрудові, експлуататорські... не мають права голосу в порядкуванні державою... Трудовому селянству, міському робітництву, трудової інтелігенції [пропонується] вибрати своїх делегатів на Конгрес Трудового Народу України.»

А УЦР, 10 червня 1917 р.

Б гетьманом П. Скоропадським 30 квітня 1918 р.

В керівництвом ЗУНР, 13 листопада 1918 р.

Г Директорією УНР 26 грудня 1918 p.

177. Визначте, про яку подію йдеться.

Похід Армії УНР у листопаді 1921 р. під командуванням Ю. Тютюнника з метою об’єднання дій розрізнених повстанських загонів та організації антибільшовицького повстання в Україні, який завершився так званою «Базарівською трагедією»

А радянсько-польська війна

Б Чортківська офензива

В Перший зимовий похід військ УНР

Г Другий зимовий похід військ УНР

178. Позначте характерні риси політики «воєнного комунізму» (чотири правильні відповіді).

1 запровадження продрозкладки

2 недоторканність приватної власності

3 націоналізація усіх галузей промисловості

4 загальна трудова повинність

5 перехід до вільної торгівлі

6 введення карткової системи

7 відновлення поміщицької власності на землю