Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

161. Визначте подію, яка відбулася 4 (17) березня 1917 р.

А утворення Української Центральної Ради

Б початок роботи Українського національного конгресу

В проголошення УНР у складі федеративної Росії

Г проголошення незалежності УНР

162. Перший український уряд — Генеральний Секретаріат — очолив

А М. Грушевський

Б О. Керенський

В С. Петлюра

Г В. Винниченко

163. У якому документі УЦР вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень?

А І Універсал

Б Статут Генеральному Секретаріату

В III Універсал

Г IV Універсал

164. Укажіть дату проголошення радянської влади в Україні.

А 25 лютого (8 березня) 1917 р.

Б 4 (17) березня 1917 р.

В 25 жовтня (7 листопада) 1917 р.

Г 12 (25) грудня 1917 р.

165. Прочитайте факти з біографії історичного діяча та визначте його прізвище.

«Видатний український історик, політичний і державний діяч. Очолював кафедру української історії у Львівському університеті, Наукове товариство ім. Т. Шевченка. Один із ініціаторів створення і голова ТУП. У 1917 р. був обраний головою Української Центральної Ради. У квітні 1918 р. обраний Президентом УНР».

А М. Грушевський

Б М. Міхновський

В В. Винниченко

Г П. Скоропадський

166. Визначте назву і дату оприлюднення цитованого джерела. «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу. З усіма сусідніми державами... ми хочемо жити в згоді і приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української Республіки... Отож насамперед приписуємо правительству республіки нашої — Раді Народних Міністрів — від цього дня вести розпочаті вже нею переговори про мир... цілком самостійно й довести їх до кінця...»

А І Універсал УЦР, 10 (23) червня 1917 р.

Б II Універсал УЦР, 3 (16) липня 1917 р.

В III Універсал УЦР, 7 (20) листопада 1917 р.

Г IV Універсал УЦР, 9 (22) січня 1918 р.

167. Визначте назву української політичної партії, яка була яскравою представницею консервативної політичної течії, спиралася на традиційні цінності українського суспільства — приватну власність і хуторянське селянське господарство; одним із її лідерів був В. Липинський.

А УСДРП

Б УПСР

В УДХП

Г УПСФ

168. Укажіть положення, що розкривають зміст І Універсалу УЦР (чотири правильні відповіді).

1 проголошення незалежності УНР

2 проголошення автономії України

3 заклик до населення створювати підпорядковані УЦР органи влади на місцях

4 уведення 8-годинного робочого дня; встановлення державного контролю за виробництвом

5 УЦР — вищий державний орган влади в Україні до скликання Всенародних Українських зборів

6 відмова України від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів

7 створення української державної скарбниці за рахунок спеціального податку з населення