Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

141. Єдиною партією Наддніпрянської України, що відстоювала ідею самостійності України, була

А Революційна українська партія

Б Українська соціал-демократична робітнича партія

В Українська народна партія

Г Товариство українських поступовців

142. Столипінську агарну реформу було розпочато у

А 1905 р.

Б 1906 р.

В 1907 р.

Г 1911 р. 

143. Визначте поняття, що відповідає наведеному визначенню:

«Форма організації економічної діяльності людей і організацій, для спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб».

А монополія

Б синдикати

В кооперація

Г колгоспи

144. Товариство українських поступовців було створено у

А 1900 р.

Б 1904 р.

В 1905 р.

Г 1908 p.

145. Визначте про кого йдеться в наведеному уривку:

«Видатний державний діяч, міністр внутрішніх справ і голова ради міністрів Російської імперії, натхненник аграрної реформи 1906-1911 pp. Загинув від рук студента Д. Богрова в Оперному театрі в Києві. Похований на території Києво-Печерської лаври».

А Микола II

Б Г. Распутін

В П. Столипін

Г О. Керенський

146. Визначте автора та назву наведеного джерела:

«...Третя Українська інтелігенція стає до боротьби за свій нарід, до боротьби кривавої і безпощадної, і вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує на своєму прапорі сі слова: „Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ...”»

А Микола II, Маніфест 19 жовтня

Б Ю. Бачинський, «Ukraina irredenta» («Україна уярмлена»)

В П. Столипін, «Циркуляр»

Г М. Міхновський, «Самостійна Україна»

147. Які питання українські представники в І Державній думі вважали першочерговими для розв’язання?

А національне, освітнє, створення самостійної Української держави

Б надання загального виборчого права, ліквідація поміщицького землеволодіння

В земельне, освітнє, надання Україні автономії

Г земельне, загальне виборче право, відокремлення України від Росії

148. Визначте чотири наслідки столипінської аграрної реформи.

1 Знищення общинного землекористування і перетворення селян на індивідуальних власників землі

2 знищення великого поміщицького землеволодіння та передача землі селянам

3 зростання валового збору зернових, товарності сільського господарства

4 відновлення кріпацтва

5 зниження рівня врожайності

6 подальше розшарування українського села та загострення соціальних суперечностей

7 розвиток капіталістичних відносин у сільському господарстві