Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

1. Людина з’явилася на території України:

А 25 тис. років тому

Б 500 тис. років тому

В 1 млн років тому

Г 2 млн років тому

2. «Звіриний стиль» у мистецтві створили племена:

А слов’ян

Б скіфів

В кіммерійців

Г гунів

3. Монархічне правління було встановлене у:

А Боспорі

Б Ольвії

В Керкінітіді

Г Херсонесі

4. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «Перехід від привласнювальних форм господарювання

до відтворюючих (від полювання до скотарства, від збиральництва до землеробства) відбувся у неоліті»

Б «Сармати виготовляли характерну мальовану кераміку з використанням червоних, чорних та жовтих фарб»

В «Київ було засновано у І ст.»

Г «Салтівська культура сформувалася на території і Аварського каганату»

5. Першими на території України розпочали виплавляти залізо

А трипільці

Б греки

В кіммерійці

Г скіфи

6. Трипільські племена мешкали на території України в добу

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліту

7. Місто-держава, засноване греками в південно-західній частині Криму у межах сучасного м. Севастополя, називалося

А Фанагорія

Б Херсонес

В Ольвія

Г Тіра

8. Укажіть характерні риси раннього залізного віку.

1 початок обробки заліза

2 створення української держави

3 поширення трипільської культури

4 зростання продуктивності праці

5 відокремлення ремесла від землеробства

6 формування людського стада

7 посилення майнової нерівності