Практичний довідник

Робота з історичними джерелами

Характеристика дворянських революційних організацій за спогадами управителя справами Слідчої комісії у справі декабристів

(...) хотіли утворити у республіканському дусі слов’янський союз з восьми колін: Росії, Польщі, Богемії, Моравії, Далмації, Кроації, Угорщини з Трансільванією, Сербії з Моравією і Валахією, не порушуючи втім незалежності кожного коліна. Товариство це, засноване підпоручником артилерії Борисовим у 1823 році, було незначним і за званням, і за кількістю членів (...).

1) Хто такі декабристи? Що вам відомо про їх погляди?

2) Про існування якої декабристської організації ви дізналися з тексту джерела?

3) Визначте історичне значення декабристського руху.

Відозва Кирило-Мефодіївського братства до українців (кінець 1845-1846 рр.)

Брати українці!

1. Ми приймаємо, що усі слов’яне повинні з собою поєднатися.

2. Але так, щоб кожен народ зкомпонував свою Річ Посполиту і управлявся несмісимо з другими так, щоб кожен народ мав свій язик, свою літературу, і свою справу общественну. Такії народи, по- нашому: москалі, українці, поляки, чехи, словаки, хорутани, ілліро-серби і болгари.

3. Щоб був один сейм, або рада слов’янства, де б сходились депутати оду всіх Речей Посполитих і там розважали б і полишали такі діла, котрі б належали до цілого союзу слов’янського.

4. Щоб в кожній Речі Посполитій був свій правитель, вибраний на года, і над цілим союзом був би правитель, вибраний на года.

5. Щоб в кожній Речі Посполитій була б посполита рівність і свобода і станів не було вовсі.

6. Щоб приймано депутатами і урядниками не по роду, не по достатку, не по розуму і просвіщенності народним вибором.

7. До того, щоб віра Христова була основою закону і общественної справи в цілому союзі і кожній Речі Посполитій.

От се вам, братіє українці обох сторон Дніпра, подаєм на увагу, прочитайте пильно і нехай кожен думає, як до сього дійти, і як би лучше воно було. Як багато голів, то багато розумів, кажуть. Коли ви об сім станете думати, то в той час, як прийде пора говорити об сім, вам Господь Бог дарує смисл і уразумєніє.

1) Як наведене джерело відображає погляди членів Кирило-Мефодіївського братства?

2) Яким терміном можна визначити устрій, запропонований членами Кирило-Мефодіївського братства? Висловіть власну думку щодо цього устрою.

3) Чи справедливими, з вашої точки зору, були пропозиції щодо впорядкування життя слов’янських народів?

4) У програмних документах якої організації ви вже зустрічалися з подібними закликами?