Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

91. Опришківський рух був поширений

А у Наддніпрянщині

Б у Криму

В на Буковині й Закарпатті

Г на Слобожанщині

92. Поділи Польщі відбулися в

А 1772, 1778, 1797 рр.

Б 1772, 1793, 1795 рр.

В 1768, 1772, 1795 рр.

Г 1779, 1783, 1795 рр.

93. Видатним українським філософом другої половини XVIII ст. був

А Г. Сковорода

Б І. Руцький

В Д. Бортнянський

Г І. Григорович-Барський

94. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «На другу половину XVIII ст. припадає розквіт Києво-Могилянської академії» 

Б «Щоб здобути підтримку українського населення, польські феодали обмежили панщину 2 днями на місяць»

В «Кримський хан належав до династії Гіреїв і був васалом Туреччини»

Г «Перший медичний колегіум було відкрито у Києві наприкінці XVIII ст.»

95. Останнім українським гетьманом був

А І. Мазепа

Б П. Полуботок

В П. Рум’янцев

Г К. Розумовський

96. Коліївщиною були охоплені райони

А Правобережної України

Б Лівобережної України

В Слобідської України

Г Південної України

97. Д. Бортнянський, М. Березовський, А. Ведель — це

А українські письменники

Б українські художники

В українські композитори

Г видатні українські актори

98. Укажіть мету діяльності II Малоросійської колегії.

1 сприяння діяльності гетьманського уряду

2 ліквідація залишків автономії України

3 закріпачення українських селян

4 контроль економічного розвитку України

5 представлення інтересів Росії при дворі гетьмана

6 збільшення зборів і податків з населення

7 установлення дипломатичних зв’язків з Україною