Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

81. Звернення до Петра І з вимогою відновлення державних прав України організував гетьман

А І. Скоропадський

Б К. Розумовський

В І. Мазепа

Г П. Полуботок

82. Іван Мазепа уклав антиросійський союз із

А Швецією

Б Польщею

В Туреччиною

Г Кримським ханством

83. Гетьманщина була ліквідована в

А 1709 р.

Б 1711 р.

В 1764 р.

Г 1783 р.

84. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «У першій половині XVIII ст. з’являються козацькі літописи»

Б «Популярним у XVIII ст. став драматичний театр»

В «Культура України у XVIII ст. набуває церковного характеру»

Г «Завдяки Мазепі козаки були звільнені від участі у Північній війні» 

85. Визначте події, про які йдеться в тексті.

«Московський генерал Меншиков приніс на Україну всі страхіття помсти та війни. Всіх приятелів Мазепи безчесно катовано; Україна залита кров’ю, зруйнована грабунками і виявляє скрізь страшну картину варварства переможців».

А придушення «паліївщини» за участі І. Мазепи

Б царський терор в Україні, викликаний переходом І. Мазепи на бік шведського короля

В укладення Коломацьких статей І. Мазепою

Г поразка російських військ у війні зі шведами 

86. Визначте назву та автора цитованого джерела.

«...Ми, Генеральна старшина, кошовий отаман і все Запорізьке військо, домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина... За ними за звичайним порядком слідують городові полковники... І з тими всіма... має радитися ясновельможний гетьман та його наступники... нічого без їхнього дозволу і поради не зачинаючи, приватною своєю владою не встановлювати і до завершення не приводити...»

А «Коломацькі статті» І. Мазепи

Б «Просительні статті» І. Скоропадського

В «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика

Г «Коломацькі петиції» П. Полуботка

87. Козацьке повстання 1702-1704 рр. під проводом С. Палія спричинено

А приходом до влади в Україні І. Мазепи

Б зруйнуванням російськими військами Запорізької Січі

В ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні

Г переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля Карла XII

88. Укажіть заходи гетьмана Кирила Розумовського,

1 відкрив перший український університет

2 переніс резиденцію до Глухова, який розбудував за європейським взірцем

3 провів судову реформу

4 домігся міжнародного визнання України

5 запровадив обов’язкове навчання козацьких дітей

6 збирав старшинські з’їзди — Генеральні зібрання — як прототип шляхетського парламенту

7 закріпив гетьманство за своїми нащадками