Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

71. Туреччина отримала Південну Київщину, Брацлавщину і Поділля за

А Андрусівським перемир’ям

Б Вічним миром

В Слободищенським трактатом

Г Бахчисарайським договором

72. Легендарний козацький ватажок, який вісім разів обирався отаманом Запорозької Січі та виграв близько 60 битв проти Кримського ханства і Туреччини — це

А І. Сірко

Б П. Тетеря

В І. Самойлович

Г Ю. Хмельницький 

73. Харків було засновано в

А 1654 р.

Б 1657 р.

В 1681 р.

Г 1687 р.

74. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «Андрусівське перемир’я поділило Україну на Північну і Південну»

Б «Юрій Хмельницький став гетьманом України завдяки підтримці московського царя»

В «За Батуринськими статтями, Гетьманщина мала забезпечувати продовольством московське військо»

Г «Гетьмани Д. Многогрішний та П. Дорошенко були заслані царською владою до Сибіру» 

75. Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський — це козацькі полки створені на території

А Лівобережної Гетьманщини

Б Слобідської України

В Правобережної Гетьманщини

Г Запорізької Січі

76. Позначте назву і рік підписання цитованого джерела. «...Договорилися ми і постановили, що всієї Малої Росії цієї сторони Дніпра... містам, і землям, і місцям..., як вони до цього часу за перемирним договором на стороні їхньої царської величності пребували, так і тепер залишатися мають на стороні їхньої царської величності на вічні часи; ...а за Дніпром-рікою Київ має залишатися також на стороні їхньої царської величності... Вниз ріки Дніпра, що називається Запороги, козаки, що живуть на січі, і в Кодаку... мають бути... у володінні і в державі... їхньої царської величності...»

А Віденське перемир’я, 1656 р.

Б Андрусівське перемир’я, 1667 р.

В Бахчисарайський мир, 1681 р.

Г Вічний мир, 1686 р.

77. Наслідком укладення Слободищинського трактату був

А розкол Гетьманщини в результаті повернення Правобережної України до складу Речі Посполитої, у той час як лівобережні полки виступили за збереження союзу з Москвою

Б поділ Гетьманщини між Османською імперією та Росією

В відмова Польщі від претензій на Правобережну Україну

Г перехід України під протекторат Швеції

78. Укажіть умови Гадяцького договору (1658 р.).

1 Гетьманщина як Велике князівство Руське входить разом з Польщею та Великим князівством Литовським до Речі Посполитої як рівноправна держава

2 державною мовою в Речі Посполитій стає руська (українська)

3 велике князівство Руське матиме незалежну фінансову, податкову і судову системи, власні гроші

4 на території Великого князівства Руського скасовується унія

5 у Великому князівстві Руському відкривається Запорозький університет

6 польські феодали повертаються в Україну, відновлюються велике землеволодіння, кріпацтво, повинності й податки селян і міщан, що існували до 1648 р.

7 гетьман мав право на самостійну міжнародну політику