Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

61. Внаслідок Визвольної війни було спустошено

А Лівобережну Україну

Б Правобережну Україну

В Південну Україну

Г Запорозьку Січ

62. «Березневі статті» були укладені в

А 1648 р.

Б 1649 р.

В 1654 р.

Г 1657 р.

63. Молдавські походи української армії очолив

А Богдан Хмельницький

Б Іван Богун

В Юрій Хмельницький

Г Тиміш Хмельницький

64. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «Польський сейм ухвалив Переяславський договір у 1654 р.»

Б «Союзником Б. Хмельницького у війні проти Польщі стало Кримське ханство»

В «У 1653 р. московський цар звернувся до Б. Хмельницького з проханням про приєднання до Москви і надання допомоги у війні з Річчю Посполитою»

Г «Блискучою військовою операцією козацької армії стало взяття Львова» 

65. Наслідком поразки козацького війська під Берестечком стало укладення

А Зборівського договору

Б Білоцерківського договору

В Березневих статей

Г Віденського перемир’я

66. У якому році відбулася подія, описана в джерелі?

«Стали поляки обозом та вишикували своє військо на рівнині коло Корсуня. Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і ординським військом на поляків. Ті, недовго втримуючи свій стрій, з великими втратами відступили...»

А 1648 р.

Б 1649 р.

В 1651р.

Г 1654 р.

67. Згідно з Віденським перемир’ям 1656 р.

А припинялися воєнні дії між Річчю Посполитою та козацькими військами

Б припинялися воєнні дії між Московською державою та Річчю Посполитою

В закріплювався поділ Правобережної України між Османською імперією та Річчю Посполитою

Г припинялася Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої

68. Укажіть умови Білоцерківського договору.

1 влада гетьмана поширювалася тільки на Київщину

2 влада гетьмана поширювалася на Київщину, Чернігівщину, Брацлавщину

3 козацький реєстр скорочувався до 20 тис. осіб

4 козацький реєстр скорочувався до 40 тис. осіб

5 на території Гетьманщини могли мешкати тільки українці

6 польська шляхта повернулася до своїх маєтків, селяни — до шляхти

7 Б. Хмельницький розірвав союз з Кримським ханством