Практичний довідник

Робота з історичними джерелами

Із повідомлення Путивльського воєводи про розгром Б. Хмельницьким польського війська під Жовтими Водами та Корсунем (1648 р.)

Як послав гетьман коронний Микола Потоцький у Запороги на самовольних козаків запорозьких черкас на козацького гетьмана Хмельницького сина свого Степана, а з ним послав польських ратних усяких людей і лестрових козаків... Ті польські ратні люди прийшли з гетьманським сином Степаном до урочища Жовтих Вод, і тих польських ратних людей біля Жовтих Вод самовольні козаки, об’єднавшись разом із татарами, усіх побили, а деяких у полон забрали, а гетьманського сина Потоцького взяли в полон живого... Лестрові козаки... перейшли до тих самих козаків і до татар. І після... того бою пішов обозом сам гетьман коронний Микола Потоцький, та пани Калиновський і Синявський, а з ними було польських і всяких ратних людей тисяч із десять і більше. Гетьман Микола Потоцький, і калиновський, і Синявський пішли з польськими ратними людьми з міста Корсуня, і відійшли десь десять верст і були в тісному місці між лісів, і в тих місцях зустріли Хмельницького з козаками і з татарами... І був у них у той час між собою бій невеликий.... Козаки й татари, між лісів на проходах у тісних місцях виконали рови великі тієї ж ночі. І на тих місцях у ровах і в лісах по обидва боки дороги наперед завели піхоту, запорозьких козаків...; у гетьмана Миколи Потоцького... з татарами й козаками був бій. І козаки зміркували, понадивши невеликою кількістю людей, наче від тих польських ратних людей побігли, і... гетьман Потоцький зі своїм військом пішли за ними. І коли були в тих тісних місцях між лісів, а козаки й татари у великій кількості зайшли позаду гетьмана й польських ратних людей з усіх боків, і гетьмана... козаки в тих тісних місцях і з ровів усіх побили й у полон забрали.

1) Яким був результат битви під Жовтими Водами?

2) Чому реєстрові козаки перейшли на бік Б. Хмельницького? Яке значення мала ця подія?

3) Яку хитрість використали козаки, щоб перемогти в Корсунській битві?

4) Визначте причини перемог козаків у битвах під Жовтими Водами та під Корсунем, Поміркуйте, який вплив на ці перемоги мало військове мистецтво козаків.

5) Дайте власну оцінку початковому етапу Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої.

Із заяви Богдана Хмельницького польським послам (1649 р.)

Хмельницький на довгу й красномовну промову пана воєводи дав таку відповідь..: «Марні слова!.. Тепер уже не час; мені вдалося зробити те, про що я ніколи й не думав, я згодом покажу, що я замислив. Виб’ю з лядської неволі народ руський. Раніш я воював за завдані мені шкоду і кривду, тепер піду битися за нашу православну віру. Вся чернь по Люблін і Краків допомагатиме мені в цій справі... Ставши над Віслою я скажу дальшим ляхам: сидіть, мовчіть, ляхи! Туди я зажену всіх дуків і князів, а якщо будуть брикатися й за. Віслою, то я напевно й там їх знайду. По всій Україні не лишиться в мене жодного князя і жодного шляхтича».

1) Простежте еволюцію політичних поглядів Б. Хмельницького,

2) Схарактеризуйте процес розбудови української держави в ході національно-визвольної війни. Визначте значення цього процесу.

Уривок зі «Статей Богдана Хмельницького» з книги М, Грушевського «Історія Украіни-Руси»

1. Щоб по містах урядники були обирані з людей того гідних, будуть вони повинні підданими царського величества правити і всякі

доходи по правді віддавати до казни... Щодо цієї статті царське величество пожалував — велів бути по їх прошению. Мають по містах бути урядниками війти, бурмистри, райці, лавники і доходи всякі грошові і хлібні збирати на царське величество і віддавати до государевого скарбу тим людям, котрих пришле царське величество, і ті прислані люди, котрих царське величество пришле до того збору грошей, мають доглядати зборщиків, щоб робили по правді...

5. Послів, котрі здавна приходять із чужих країв до Війська Запорозького аби було вільно приймати, а коли щось противне царському величеству, мусять вони сповіщати царське величество.

До цієї статті царське величество велів: послів із добрими ділами приймати і відправляти, і писати царському величеству вірно і щиро, зачим вони приходять і з чим їх отправлено. А котрі посли будуть присилатися зі справами, противними царському величеству, тих послів і посланників затримувати у війську та писати про них зараз до царського величества, а без дозволу царського назад їх не відправляти. А з турецьким султаном і з польським королем без волі царського величества не мати зносин...

11. Кодак город на кордоні з Кримом, там гетьман постійно по 400 чоловік держить і харч усякий їм дає — тепер нехай би царське величество пожалував, зволив наділити харчем і порохом для гармати. Також і тим, що за порогами Коша стережуть, аби царське величество зволив показати свою ласку, — бо його не можна самого без людей лишати.

До цієї статті буде милостивий указ царського величества, коли буде відомо, скільки якого припасу туди посилали і скільки доходу буде зібрано на царське величество.

А що у вашім письмі написано: як великий государ наш гетьмана Богдана Хмельницького і все Військо Запорозьке пожалує, свої грамоти государські на ваші вольності велить дати, тоді ви ж між собою розбір зробите: хто буде козак, а хто мужик, і щоб Війська Запорозького було 60 000. То великий государ наш на те позволив: велів бути такому числу реєстрових козаків. Тож як ви, посли, будете в гетьмана Богдана Хмельницького, скажіть йому, щоб він велів скоро козаків розібрати, реєстр їм зробити, і той реєстр за підписом вислав, негайно царському величеству.

1) Коли було оприлюднено наведений документ? Чому «Статті Богдана Хмельницького» називають також «Березневими статтями»?

2) Проаналізуйте основні умови «Статей Богдана Хмельницького».

3) Які права та обов'язки закріплювалися цим документом за Україною?

4) Дайте власну оцінку цього документа.