Практичний довідник

Робота з історичними джерелами

Зі статуту Львівського братства

Це богоугодне законне братство вище писане й нижче сказані звичаї повинні так дотримуватися:

1. Ті, хто зібрався на день призначений у день вибраний, любов’ю й тихістю, одне одного честю більшою себе творить, робить добро перед Богом і людьми: «Хто про своїх не піклується, віри зрікся і є гіршим за невірного».

2. А повинні йти за обсиланням знамені братського в чотири тижні, або як потреба й час настане, і повинен кожний брат у чотири тижні півгроша дати до скриньки братської.

3. А хто б хотів вступити в це братство, чи міщанин, чи шляхтич, чи передміщанин, чи посполитих людей усілякого стану, як тутешній, так сторонній, — має дати вступного грошей шість.

4. Якщо якийсь брат житиме далеко від цього братства, тоді на рік по шість грошей має давати до скриньки братської.

5. А брати кожного року мають вибирати з-поміж себе чотири старших брати, доручаючи їм усе старійшинство церковного братства...

12. Ті, хто збирається в цьому братстві, у справах звільнившись, книги законні шанувати та одне одному з покірністю віщати...

18. Якщо якийсь брат якусь справу буде мати, а не вмітиме своєї мови справити, можна йому взяти двох братів на пораду й на допомогу...

19. Якщо комусь брату допомагали в бідуваннях, у лиху бажаючи йому пенязів, не мають від них збільшуватися; а бажати мають не на заховання дивлячись, ані тим, які хочуть бути багатшими, а які більші злидні терплять із допущення божого.

1) Поясніть значення історичного поняття «братства».

2) Якими справами опікувалися братства?

3) Які моральні якості сповідували братчики?

4) Дайте власну оцінку діяльності братств. Яким було її значення?

Із полемічної прози Івана Вишенського

...Хай прокляті будуть владики, архімандрити й ігумени, котрі монастирі привели в запустіння і починили собі і в святих місць фільварки, а самі зі слугами та приятелями у них перебувають тільки тілесно і по-скотському; на святих місцях лежачи, гроші збирають із тих прибутків, що подані для Христових богомольців, дівкам споїм віна готують, синів одягають, жінок прикрашають, слуг множать, барвисті одежі справляють, приятелі збагачують, карети купують, заводять ситих і стрійно одягнених візників, — заживають розкіш поганську! А в монастирі не побачиш молитовних рік та потоків, які безнастанно течуть до небесного кола від іночого чину за церковним законом, і замість всеношної, пісні та молитви й духовного торжества пси виють, гавкають і радіють.

1) Що таке «полемічна література»? Якою є її основна тематика?

2) Як наведене джерело відображає становище православної церкви в XVI ст. Поясніть, чому її культурний вплив та авторитет падав.

3) Проаналізуйте життя та погляди Івана Вишенського. Дайте власну оцінку його діяльності.