Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

41. Річ Посполита була створена за

А Кревською унією

Б Городельською унією

Г Люблінською унією

В Брестською унією 

42. Битва під П’яткою відбулася під час повстання

А К. Косинського

Б С. Наливайка

В Т. Трясила

Г І. Сулими

43. Козацький реєстр був утворений у

А 1569 р.

Б 1572 р.

В 1596 р.

Г 1594 р.

44. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «Наслідком козацьких повстань другої половини XVI ст. стало збільшення козацького реєстру до 50 тисяч чоловік»

Б «Створення Речі Посполитої сприяло національно-культурному розвиткові українців»

В «Провідною галуззю української економіки в Речі Посполитій стала торгівля»

Г «Литовський статут 1588 р. закріпачив селян і встановив 20-річний термін розшуку селян-утікачів»

45. Які події пов’язані з іменем гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного?

А здобуття турецької фортеці Кафа, вступ Війська Запорозького до Київського братства

Б заснування Хортицької Січі, Молдавський похід

В укладення Куруківської угоди, організація антипольського повстання

Г участь у морських походах проти турок, здобуття фортеці Кодак

46. «Ординація Війську Запорозькому реєстровому, що перебуває на службу Речі Посполитої» 1638 р., передбачала

А утворення реєстрового козацтва

Б збільшення козацького реєстру до 10 тис. осіб

В поширення влади гетьмана на три воєводства: Київське, Чернігівське та Брацлавське

Г зменшення козацького реєстру до 6 тис. осіб, ліквідацію виборності козацької старшини та козацького суду

47. Визначте, про кого йдеться.

«Козацький отаман, керівник антипольського повстання 1594-1596 рр. За свідченням польського хроніста Й. Бельського, був людиною незвичайною, вродливим чоловік, до того ж чудовий гармаш”, відзначався винятковою хоробрістю і був талановитим воєначальником».

А К. Косинський

Б С. Наливайко

В М. Жмайло

Г І. Сулима

48. Укажіть причини виникнення запорозького козацтва.

1 бажання українців розширити свої територіальні володіння

2 захоплення українських земель польськими і литовськими феодалами

3 запрошення Кримського ханства до залюднення дніпровського Пониззя

4 посилення феодального гніту, оформлення кріпосної залежності

5 гоніння на православну церкву

6 необхідність захисту кордонів від Кримського ханства

7 пошук українцями золота та інших корисних копалин