Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

31. Шипинська земля — це

А Галичина

Б Буковина

В Закарпаття

Г Волинь

32. Кревська унія була укладена в

А 1240 р.

Б 1340 р.

В 1385 р.

Г 1410 р. 

33. Боротьбу української знаті проти наступу Польщі та католицької церкви в XV ст. очолив

А Вітовт

Б Ягайло

В Свидригайло

Г Менглі-Гірей 

34. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «Влада кримського хана поширювалася на Крим, пониззя Дніпра, Приазов’я, Прикубання»

Б «У XII ст. Буковина відійшла під владу Угорщини»

В «У результаті жорстоких боїв українські землі були приєднані до Великого князівства Литовського»

Г «Городельська унія об’єднала православну і католицьку церкви»

35. Про якого діяча йдеться?

Волинський князь, староста брацлавський, Звенигородський і вінницький, великий гетьман литовський, маршалок волинський і староста луцький, світський глава православного населення; брав участь в успішних кампаніях проти татар і Московської держави; один із найвизначніших меценатів свого часу, який перетворив Острог на осередок слов’янської культури».

А Костянтин Острозький

Б Болеслав Свидригайло

В Юрій Дрогобич

Г Федір Коріятович

36. З ім’ям якого князя пов’язана перемога над монголо-татарами у битві на Синіх Водах та приєднання до складу Великого князівства Литовського Чернігівщини, Київщини, Переяславщини та Поділля?

А Міндовг

Б Гедемін

В Ольгерд

Г Вітовт

37. Позначте назву цитованого джерела та рік його його укладення «...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми... що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру Святої Римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».

А Кревська унія 1385 р.

Б Городельська унія 1413 р.

В Люблінська унія 1569 р.

Г Берестейська унія 1596 р.

38. Укажіть особливості статусу українських земель у складі Великого князівства Литовського.

1 приєднання відбувалося переважно мирним Шляхом

2 система управління залишилася незмінною

3 установлене литовське законодавство

4 руські князі не несли військової служби

5 православна церква зберігала панівне становище

6 заборонені династичні шлюби литовців з українцями

7 руська мова стала державною