Практичний довідник

Робота з історичними джерелами

Із Західноруського літопису про розгром татар на Синіх Водах та захоплення Поділля.

Коли господарем над Литовською землею був великий князь Ольгерд, він пішов у степи з литовським військом і побив на Синіх Водах татар — трьох братів: князя Хачебея, Кутлобуга й Дмитра.

Ті три брати, татарські князі, були дідичними володарями Подільської Землі. Від них правили в землі отамани, а баскаки, наїжджаючи, відібрали дань від тих отаманів. Брат же великого князя Ольгерда, князь Коріят, що держав Новгород Литовський, мав чотирьох синів: то були князі Юрій, Олександер, Константин і Федір. Із тих Коріятовичів троє старших за дозволом великого князя Ольгерда й за допомогою Литовської землі пішли в Подільську землю, увійшли в приязнь з отаманом, почали боронити Подільську землю, а дань баскакам давати перестали.

1) Що вам відомо про життя та діяльність князя Ольгерда?

2) Хто такі баскаки? Пригадайте, що вам відомо про способи правління татар на українських землях?

3) Коли відбулася битва на Синіх Водах?

4) Яким був результат цієї битви? У чому полягає її історичне значення?

5) Як було завойоване Поділля?

Із «Хроніки Биховця» про Кревську унію

Поляки зібрали сейм у Петркове, і на тому сеймі вирішили узяти собі государем на королівство великого князя Ягайла за тієї умови, якби він захотів охреститися в віру християнську закону римського і на королеві їх Ядвізі одружуватися. І з цією метою послали до нього послів своїх великих, і князь великий Ягайло погодився це виконати, прийняти їх віру латинську і одружуватися на королеві.

І узявши з собою двоюрідного брата свого великого князя Вітовта і рідного брата свого Скіргайла... і з багатьма іншими князями, і панами литовськими, поїхав на коронацію до Кракова. І архієпископи і єпископи все і вся рада польська зустріли: і процесіями великого князя Ягайла перед містом Краковом, і там його вітали, і прийняли,,! проводили його з шаною, і з веселістю великим в замок, в костьол святого Станіслава. І там Ягайло, увійшовши в церкву, прийняв римську віру і хрестився.., і потім його коронували, і королеву Ядвігу дали йому в дружини. І тоді ж і князь великий Вітовт хрестився і прийняв віру римську.., і багато інших панів литовських, які там були, хрестилися... І опісля небагато часу приїхав до Литви сам і заклав у Вільно костьол святого Станіслава і обдарував його дорогими речами церковними, і заснував Віленськоє єпископство... І до того ж заснував єпископство Луцьке і Київське, і почав поширювати в Литовській державі римську віру.

1) Поясніть значення поняття «унія».

2) Визначте причини та передумови укладення Кревської унії.

3) У якому році було укладено цю унію?

4) Визначте основні положення Кревської унії та її наслідки для українських земель.