Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

21. Князівства, що стали основою формування української держави, — це

А Київське, Переяславське, Володимиро-Суздальське, Львівське

Б Волинське, Галицьке, Смоленське, Дніпропетровське

В Київське, Чернігово-Сіверське, Чернівецьке, Запорізьке

Г Київське, Переяславське, Чернігово-Сіверське, Волинське, Галицьке 

22. Битва на р. Калка відбулася в

А 1223 р.

Б 1237 р.

В 1240 р.

Г 1253 р. 

23. Ярослав Осмомисл був князем

А київським

Б галицьким

В волинським

Г переяславським 

24. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «Переяславське князівство володіло портом у Керченській протоці — Тмутараканню»

Б «Волинське і Галицьке князівства були вперше об’єднані Данилом Галицьким»

В «До привілейованих верств на Русі належали князі, бояри, духівництво, міщани»

Г «Монголи жорстоко переслідували християнство і насаджували свою релігію»

25. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповіді на запитання.

«Вони ні з ким не укладають миру... бо мають від Чингізхана наказ підкоряти собі всі народи, коли можна. І ось чого вони від них вимагають: ходити з ними, коли їм завгодно, на війну проти всіх і давати десятину від усього — як із людей, так і з речей... Чоловіків, що не мали дружин, вели із собою; саме це робили і з жінками, у яких не було законних чоловіків... Хто не заплатить данини, того відводять у рабство... У землях тих володільців, яким дозволяють повертатися, ставлять вони своїх баскаків...» Про яких завойовників йдеться у джерелі? У якому столітті вони напали на давньоруські землі?

А про хозар, у IX ст.

Б про печенігів, у X ст.

В про половців, у XII ст.

Г про монголо-татар, у XIII ст.

26. Про якого діяча йдеться?

«Православний святий, київський мозаїст і живописець, чернець Києво-Печерського монастиря, учасник розпису Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зажив слави серед сучасників написанням чудотворних ікон, дві з яких збереглися до наших днів: „Печерська Богородиця“ і „Ярославська Оранта“».

А Алімпій

Б Боян

В Агапіт

Г Нестор 

27. Тимчасова втрата державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р. була викликана

А агресією Польського королівства

Б монголо-татарською навалою на землі Південно-Західної Русі

В загибеллю князя Романа Мстиславича

Г боярською смутою

28. Укажіть наслідки феодальної роздробленості Київської Русі:

1 міжусобна боротьба підірвала сили князівств, призводила до загибелі людей і нищення культурних пам’яток

2 роздробленість призвела до нормалізації відносин між удільними князями, які задовольнилися отриманими володіннями

3 економічне і культурне піднесення руських земель: розвиток міст, ремесел, торгівлі, культури

4 розвиток демократичних традицій: скликання народного віча, звернення за підтримкою до міщан

5 роздробленість збільшила і посилила руську армію

6 роздробленість сприяла формуванню українського, білоруського та російського народів

7 роздробленість завершилася в XIII ст.