Практичний довідник

ПЕРЕДМОВА

Історія — це величезний масив інформації про минуле людства. Ця інформація міститься в живій пам’яті людей, матеріалізована в творіння рук людських (залишки давніх поселень, будівлі попередніх епох, техніка, машини тощо). Вона записана в офіційних урядових документах, програмах партій, діяльності лідерів та воєначальників попередніх епох, на сторінках літописів, хронік, спогадів очевидців тощо. Щоб не загубитися у цьому масиві інформації, вашій увазі пропонується посібник «Історія України», якому автори намагалися надати універсальності. Він може стати у пригоді як школяру, так і абітурієнту, як студенту, так і вчителю. Даний навчальний посібник покликаний не лише освіжити та розширити знання, отримані в ході вивчення шкільного курсу з історії України. Його мета — допомогти оволодіти основами наукового підходу до історії, дати орієнтири для розуміння витоків та історичного минулого українського суспільства, спробувати побачити перспективи вирішення сучасних проблем. Це видання допоможе підготуватися до підсумкових контрольних робіт, тестів, заліків, зовнішнього оцінювання. Навчальний посібник містить матеріал, який відповідає повною мірою вимогам чинної навчальної програми для основної та старшої (академічний і профільний рівні) школи, затвердженій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Хронологічно теми посібника охоплюють період від найдавніших часів до сьогодення. У ньому простежуються основні процеси історичного, економічного, соціального, політичного і культурного розвитку нашої країни. Оригінальна структура навчального посібника надзвичайно чітка, навчальний матеріал викладено в якісній і доступній формі. Різноманітні рубрики: «Історичний портрет!», «Це цікаво!», «Словник!» — стимулюють зацікавленість предметом, розширюють кругозір, збагачують ерудицію, заохочують до самостійного осмислення історичних процесів.

Закріпити отримані знання, підготуватися до зовнішнього оцінювання вам допоможуть тестові завдання, які розміщені в кінці кожної теми.

Основні типи тестових завдань, що пропонуються вашій увазі, та їх коротка характеристика:

Завдання з однією правильною відповіддю. Такі завдання є найпоширенішими в практиці тестування, що пояснюється зручністю їх форми для автоматизації контролю навчальних досягнень. Завдання з однією правильною відповіддю оцінюють переважно знання, розуміння та застосування історичного матеріалу (навченість на рівнях від розрізнення до розуміння). За їх допомогою можна перевірити знання дат, фактів (місця, обставин, учасників, змісту подій), розуміння понять та термінів, визначення причин та наслідків подій, встановлення характерних рис життя людей тієї чи іншої епохи, виявлення особливостей економічного, політичного, культурного життя народів, розуміння ознак історичних періодів, епох.

Завдання з кількома правильними відповідями. Вони можуть застосовуватися для оцінювання вмінь учня аналізувати історичний матеріал (навченість на рівні оперування історичною інформацією). За допомогою таких завдань можна перевірити вміння визначати часові або/і просторово-географічні координати подій, співвідносити події світової та української історії, аналізувати історичне джерело тощо.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). За допомогою таких завдань переважно перевіряють навчальні досягнення початкового та середнього рівнів (навченість на рівнях розрізнення, запам’ятовування та розуміння). Завдання на встановлення відповідності різняться за складністю: одні перевіряють тільки знання історичних фактів, інші — розуміння зв’язків між ними.

Завдання на встановлення правильної хронологічної чи логічної послідовності. Правильною їх послідовність буде тоді, коли відповідатиме хронології історичного процесу або логіці його розгортання. Завдання на встановлення послідовності використовують для оцінювання навчальних досягнень учнів на середньому та достатньому рівнях (розуміння та застосування, навченість на рівні розуміння).

Завдання з короткою відповіддю. Форма таких завдань відкрита, варіанти відповіді відсутні. В умові такого завдання міститься вимога написати дату, термін, назву події або місцевості, населеного пункту, прізвище історичного діяча, тобто відповісти на запитання (закінчити твердження). За допомогою відкритих завдань з короткою відповіддю перевіряють здебільшого фактичні знання (навченість на рівнях запам’ятовування та розуміння). Отже, маємо сподівання, що наш посібник допоможе Вам здобути необхідні знання з курсу «Історія України» та підготуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Бажаємо вам успіху!

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка