Історія України - модульний курс

Тестові завдання для Модуля ІІІ

Завдання 1—16 мають по 4 варіанти відповідей. У кожному завданні — лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте Ті відповідною літерою в клітинці.

1. Коли було проголошено Українську Народну Республіку:

A) 7 березня 1917 p.;

Б) 10 червня 1917 p.;

B) 3 липня 1917 р.;

Г) 7 листопада 1917 р.

2. В якому Універсалі Центральної Ради проголошувалась автономія України:

A) І Універсал;

Б) II Універсал;

B) III Універсал;

Г) IV Універсал.

3. Як називався виконавчий орган Центральної Ради у 1917 p.:

A) Уряд України;

Б) Рада народних комісарів України;

B) Генеральний секретаріат;

Г) Народний секретаріат.

4. Коли було створено Західноукраїнську Народну Республіку:

A) 18 жовтня 1918 р.;

Б) 28 жовтня 1918 p.;

B) 9 листопада 1918р.;

Г) 13 листопада 1918 р.

5. Яка галузь економіки стала розвиватися найшвидшими темпами після переходу до непу?

A) важка промисловість;

Б) сільське господарство;

B) торгівля;

Г) легка промисловість.

6. Хто очолював комісію по українізації в 20-ті pp. XX ст.:

A) В. Затонський;

Б) О. Гринько;

B) Е. Квірінг;

Г) X. Раковський.

7. Коли почалася перша п'ятирічка в Україні (здійснення 5-річного плану соціально-економічного розвитку):

A) 1921 p.;

Б) 1925 p.;

B) 1928 p.;

Г) 1930 р.

8. Коли було проголошено політику «коренізації»: 

A) 1921 p.;

Б) 1923 р.;

B) 1924 p.;

Г) 1925 р.

9. Коли було прийнято нову «сталінську» Конституцію України:

A) 1934 p.;

Б) 1935 p.;

B) 1937 p.;

Г) 1938 p.

10. Яка легальна партія, що діяла на західноукраїнських землях у 20 — 30-ті роки XX ст., була найчисельнішою й мала своє представництво в сеймі Польщі:

A) Українське національно-демократичне об'єднання;

Б) Комуністична партія Західної України;

B) Українська соціал-радикальна партія;

Г) Українські соціалісти-революціонери.

11. Хто був першим головою Організації Українських Націоналістів:

A) Д. Донцов;

Б) С. Бандера;

B) Є. Коновалиць;

Г) А. Мельник.

12. Хто став президентом Карпатської України:

A) А. Бродій;

Б) А. Волошин;

B) В. Мудрий;

Г) Д. Левицький.

13. Яке місто стало центром окупаційної адміністрації в Україні:

A) Рівне;

Б) Вінниця;

B) Київ;

Г) Харків.

14. Коли було створено УПА:

A) червень 1941р.;

Б) грудень 1941 p.;

B) жовтень 1942 p.;

Г) січень 1943 p.

15. Коли Україна стала членом ООН:

A) 1921 р.;

Б) 1922 р.;

B) 1939 р.;

Г) 1945 р.

16. Хто є авторами музики і слів до Державного Гімну України:

A) М. Лисенко й Т. Шевченко;

Б) М. Лисенко й І. Франко;

B) П. Майборода й А. Малишко;

Г) М. Вербицький й П. Чубинський.

У завданнях 17—19 до кожного з 4 завдань, позначених літерами, оберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть у таблицю в тесті цифри обраних відповідей.

17. Установіть відповідність між історичними подіями та прізвищами їх активних учасників. 

Історична подія

Прізвища учасників

1) коренізація

2) десталінізація

3) проголошення незалежності України

4) оборона Києва в 1941 р.

A) М. Кирпонос

Б) Л. Кравчук

B) М. Хрущов

Г) 0. Шумський

А

Б

В

Г

18. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями. Літери, які відповідають обраним елементам, запишіть у таблицю. 

Поняття

Визначення

1) червінець

2) непмани

3) Акт злуки

4) автономізація

A) варіант плану облаштування СРСР
Б) об'єднання УНР і ЗУНР

B) нова буржуазія у 20-ті pp.
Г) грошова одиниця

А

Б

В

Г

19. Установіть відповідність між прізвищами історичних осіб та політичними інститутами, які вони очолювали. 

Прізвища

Політичні інстітути

1)0. Керенський

2) С Петлюра

3) М. Грушевський

4) М. Скрипник

A) Народний секретаріат
Б) Центральна Рада

B) Тимчасовий уряд
Г) Директорія

А

Б

В

Г

У завданнях 20—22 розташуйте історичні події у правильній, на вашу думку, хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначені події, у таблицю в тесті. Перша подія має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга — цифрі 2 тощо.

20. Поставте в хронологічній послідовності такі події Національно-демократичної революції:

А) створення Генерального секретаріату;

Б) створення Народного Секретаріату;

В) З'їзд народів Росії в Києві;

Г) проголошення УНР.

1 2 3 4

21. Встановіть хронологічну послідовність урядування таких прем'єр-міністрів незалежної України:

А) Ю. Тимошенко;

Б) Ю. Єхануров;

В) В. Ющенко;

Г) В. Янукович. 

1 2 3 4 

22. Установіть хронологічну послідовність подій:

А) політика перебудови;

Б) третя п'ятирічка;

В) початок стахановського руху;

Г) прийняття непу.

1 2 3 4 

У завданнях 23—26 після слова «Відповідь» напишіть рік або прізвище, залежно від вимог завдання. Рік події записуйте цифрами, починаючи з лівої клітинки поля, а прізвище — друкованими великими літерами.

23. Прочитайте уривок з історичного джерела і дайте відповідь на запитання.

«Центральна Рада ухвалила: 1) усякого роду написи, вивіски тощо на торговельно-промислових, банкових та подібних закладах і конторах повинно писатися державною українською мовою, окрім інших мов... при тій написи українською мовою мають бути на основній частині цього напису, на чільнім місці». Хрестоматія з історії України. — К., 1993. — С. 215. Коли було прийнято цей закон (рік)?

24. Прочитайте уривок з підручника і дайте відповідь на запитання.

«Після смерті Сталіна (1953 р.) у країні сталися суттєві зміни в соціально-політичному житті та економічній політиці. Почався процес часткової десталінізації. Діяльність Сталіна була піддана різкій критиці, припинилися масові репресії, почалася реабілітація незаконно репресованих».

В. Греченко, 0. Ярмиш. Історія України. Всесвітня історія ХХ-ХХІ ст. - X.: Прометей-Прес, 2005. - С 178.

З яким природним явищем порівняв цей період письменник І. Еренбург і ця назва закріпилася в історії?

25. Прочитайте факти біографії історичного діяча і напишіть його прізвище.

Один з основоположників українського кіномистецтва, письменник і художник. Роки життя — 1894 — 1956 pp. З 1926 р. — на Одеській кінофабриці, де створив свої перші роботи, зокрема фільм «Сумка дипкур'єра». У 1936 — 1941 рр. — режисер Київської кіностудії художніх фільмів, де створив фільм «Щорс».

О. Д. Бойко. Історія України. — К., 1999. — С 353.

26. Прочитайте уривок і запитання до нього. Відповіді на запитання пишіть після слова «Відповідь».

«Українська Повстанська Армія бореться за Українську Самостійну Соборну Державу і за те, щоб кожна нація жила вільним життям у своїй власній, самостійній державі. УПА бореться проти імперіалістів, і імперій, бо в них один пануючий народ поневолі культурно і політично та визискує економічно інші народи. Тому УПА бореться проти СРСР і проти німецької «нової Європи».

Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942 — 1952: Документи і матеріали. — Львів, 1991. — С 269 — 270.

Запитання:

1. Назвіть основні причини утворення УПА.

Відповідь:  

2. Укажіть найпоширеніші форми боротьби націоналістично­го підпілля.

Відповідь:

3. Укажіть основні відмінності між ОУН-Б і ОУН-М.

Відповідь:

4. Чому частина українських націоналістів пішла на утворення дивізії «СС Галичина»?

Відповідь:

5. Напишіть, у чому полягала складність діяльності ОУН у ро­ки Другої світової війни.

Відповідь: