Історія України - модульний курс

Тестові завдання до Модуля II

Завдання 1 —13 мають по 4 варіанти відповідей. У кожному Завданні лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її відповідною літерою у клітинці.

1. Які з цих козацьких полків відмовилися від присяги московському цареві після Переяславської ради у 1654 p.:

A) Чигиринський та Київський;

Б) Уманський та Брацлавський;

B) Вінницький та Харківський;

Г) Сумський та Чернігівський.

2. Коли відбулася Коліївщина:

A) 1709 р.;

Б) 1750р.;

B) 1768 p.;

Г) 1775 p.

3. Яка з цих галузей економіки України була найрозвиненішою в першій половині XIX ст.:

A) цукрова;

Б) металургійна;

B) хлібопекарська;

Г) машинобудівна.

4. Як називався перший етап українського Національного відродження кінця XVIII — початку XX ст.:

A) збирання спадщини;

Б) економічний;

B) підготовчий;

Г) початковий.

5. Хто був автором гасла «Україна для українців»:

A) В. Винниченко;

Б) М. Грушевський;

B) М. Міхновський;

Г) С Петлюра.

6. Які землі (воєводства) не ввійшли за Зборівською угодою до складу Гетьманщини:

A) Волинь;

Б) Київщина;

B) Чернігівщина;

Г) Брацлавщина.

7. Хто з цих гетьманів України здобув перемогу над московським військом під Конотопом:

A) Б. Хмельницький;

Б) Ю. Хмельницький;

B) І. Виговський;

Г) П. Дорошенко.

Тестові завдання

8. Хто з цих гетьманів керував Україною під час Північної війни?

A) І.Самойлович;

Б) І. Мазепа;

B) Д. Апостол;

Г) К. Розумовський.

9. Хто такі «гайдамаки»:

A) кіннота у козаків;

Б) артилерія у козаків;

B) розвідка у козаків;

Г) повстанці.

10. Як називався альманах, виданий «Руською трійцею» у 1836 p.:

A) «Карпатська рапсодія»;

Б) «Україна уярмлена»;

B) «Русалка Дністровая»;

Г) «Маніфест Галичан».

11. Що таке «громади»:

A) суспільно-політичні організації демократичної інтелігенції;

Б) органи самоуправління в містах;

B) військовий підрозділ у козаків;

Г) політична партія.

12. Коли було засновано першу легальну українську політичну партію (РУРП):

A) 1890 p.;

Б) 1895 p.;

B) 1896 р.;

Г) 1900 р.

13. Як називалася українська фракція у першій і другій Державних Думах Росії.

A) «фракція українців»;

Б) «Українська думська громада»;

B) «Українські думці»;

Г) «малоросійська спілка».

У завданнях 14—15 до кожного з 4 завдань, позначених літерами, оберіть правильний, на вашу думку, варіант Щповіді, позначений цифрою. Запишіть у таблицю в тесті Цифри обраних відповідей.

14. Установіть відповідність між назвами організацій та прізвищами їх учасників. 

Назва організації

Прізвища учасників

1) Південне товариство

2) Малоросійське товариство

3) Товариство об'єднаних слов'ян

4) Кирило-Мефодивське товариство

A) Костомаров

Б) Пестель

B) Люблінський

Г) Лукашевич

А

Б

В

Г

15. Установіть відповідність між прізвищами історичних осіб та подіями, активними учасниками яких вони були. 

Прізвища

Події

1) Петро Калнишевський

2) Іван Мазепа

3) Іван Сірко

4) Іван Виговський

A) Розгром Московського війська під Конотопом

Б) Лист Запорозьких козаків турецькому султану

B) Полтавська битва

Г) Ліквідація Запорозької Січі

А

Б

В

Г

У завданнях 16—17 розташуйте історичні події у правильній, на вашу думку, хронологічній послідовності. Запишіть літери, якими позначено поди, у таблицю в тесті. Перша подія має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга — цифрі 2 тощо. 

16. Установіть хронологічну гетьманів України:

A) Іван Виговський;

Б) Богдан Хмельницький;

B) Данило Апостол;

Г) Іван Самойлович. 

Послідовність урядування

1 2 3 4

17. Поставте у хронологічній послідовності міста за роками їх заснування. А) Харків; Б) Одеса; В) Львів; Г) Чернігів.

1 2 3 4  

Тестові завдання

У завданнях 18—20 після слова «Відповідь» напишіть рік або прізвище, залежно від вимог завдання. Рік події записуйте цифрами, починаючи з лівої клітинки поля, а прізвище — друкованими великими літерами.

18. Прочитайте уривок з історичного джерела і дайте відповідь на запитання.

«...замість однієї воєводської персони для кращої вірності і управління бути колегії, в якій бути бригадирові панові Вельямінову з шістьма чоловіками штаб-офіцерами...»

З указу імператора // Хрестоматія з історії Української РСР. - К., 1959. -Т. - С 459.

Як називалася колегія для управління Україною, створена цим указом?

19. Прочитайте факти біографії історичного діяча і напишіть його прізвище.

Народився вм. Мерефа поблизу м. Харків в козацькій сім'ї. Активний учасник Визвольної війни, з 1654 р. — полковник, з 1660р. — неодноразово обирався кошовим отаманом Запорозької Січі. Татари називали його Урус-шайтаном.

20. Прочитайте уривок і запитання до нього. Відповіді на запитання пишіть після слова «Відповідь». «Ми вважаємо нині своїм обов 'язком перед богом, перед нашою імперією і взагалі перед самим людством зруйнувати Запорозьку Січ і ім'я козаків, запозичене від неї».

Уривок з маніфесту // Хрестоматія з історії Української РСР. -Т. - С 536 - 537.

Запитання:

1. Назвіть основні причини ліквідації Запорозької Січі.

Відповідь:

2. Коли було видано маніфест і хто його підписав?

Відповідь:  

3. Якими були наслідки ліквідації Запорозької Січі?

Відповідь:  

4. Стисло напишіть про долю останнього кошового отамана Запорозької Січі.

Відповідь:

5. Якою була доля Запорозьких козаків після зруйнування Січі?

Відповідь: